Den danske fregat Niels Juel afsejler i dag for at deltage i NATO’s flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen.

Fregatten Niels Juel

Regeringen har besluttet, at fregatten Niels Juel, som er indsat i NATO’s stående flådestyrke 1 i Nordatlanten, forskydes til NATO’s flådestyrke 2 i det østlige Middelhav. Fregatten vil under indsættelse i NATO’s flådestyrke ikke sejle øst for Cypern. 

Forskydningen sker for at sikre tilstrækkeligt evakueringsberedskab, hvis den aktuelle situation i Israel og Palæstina skulle sprede sig yderligere i den øvrige mellemøstlige region. Der er tale om rettidig omhu i den nuværende situation. 

”Sikkerhedssituationen i Mellemøsten er lige nu uforudsigelig. Derfor har regeringen besluttet at flytte fregatten Niels Juel til det østlige Middelhav. Hvis situationen i Mellemøsten udvikler sig, og der bliver behov for yderligere evakuerings­indsats, kommer vi nu tættere på og kan reagere med kortere aftræk,” siger forsvarsminister, Troels Lund Poulsen. 

Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt fregatten skal bidrage til en evt. evakueringsindsats. Forskydningen vil betyde, at den mulige beredskabstid for en eventuel evakueringsstøtte er kortere end ved fregattens aktuelle placering. 

Det Udenrigspolitisk Nævn (UPN) er orienteret om beslutningen.