Frivilliges store indsats blev markeret på Frederiksberg Slot med Frivilligprisen 2022. Foto: Forsvarsministeriet.

Frivilliges store indsats blev markeret på Frederiksberg Slot med Frivilligprisen 2022. Foto: Forsvarsministeriet.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen uddelte torsdag den 25. maj Frivilligprisen 2022 til nogle af de frivillige ildsjæle, der bidrager til samfundsberedskabet og et mere sikkert Danmark.

 

Særligt har den ændrede sikkerhedspolitiske situation markeret vigtigheden af samfundsberedskabet og de bærende frivillige kræfter.

 

I år gik priserne til netop to ildsjæle, som har lagt en stor frivillig indsats i Beredskabsstyrelsen og i Hjemmeværnet, begge er kilde til stor inspiration for andre frivillige. Deres store indsats blev hædret og anerkendt med uddelingen af årets Frivilligpris.

 

I Hjemmeværnet gik prisen til Premierløjtnant Hans Mouszynski fra Flyverhjemmeværns eskadrille 233 på Lolland Falster, som gennem sin store indsats har øget rekrutteringen samt været central i COVID-19 indsatsen og i Hjemmeværnets brug af droner.

 

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger:

 

”Hans Mouszynski er et godt eksempel på den forskel, som de frivillige i Hjemmeværnet gør for både samfundet og for hinanden. Det gjorde han som en central del af Hjemmeværnets corona-indsats ved call-center Jonstrup, hvor der var tryk på både dag og nat i 14 dage.

Hans Mouszynski har også gjort en særlig indsats i at udvikle både sin egen eskadrille og hele Flyverhjemmeværnet ved sit centrale engagement i Hjemmeværnets droneprojekter.

Derudover har han sørget for at rekruttere en masse nye unge frivillige ved at planlægge sociale aktiviteter og gøre det spændende og interessant at blive en del af Hjemmeværnet.”

 

I redningsberedskabet gik prisen til Kimmy Mølbæk Larsen som er frivillig i Beredskabsstyrelsen Hovedstaden, og som igennem sit store frivillige engagement har været en uvurderlig støtte i Beredskabsstyrelsens nationale og internationale indsatser.

 

Troels Lund Poulsen siger:

 

”Beredskabsstyrelsens frivillige er vigtig del af samfundsberedskabet. De er altid klar til at stille op, når stormen raser – både herhjemme og i udlandet. Det har min allerstørste respekt.

Kimmy Mølbæk Larsen er en meget engageret og flittig frivillig. Når samfundet har haft brug for ham, så er han trådt til.

Hans store engagement kan bl.a. ses i de mange nationale indsatser han har deltaget i. Senest i Pakistan, under de store oversvømmelser, der ramte landet.

Kimmy Mølbæk Larsen er med til at gøre en forskel for andre. Og hans indsats er en kilde til inspiration for os andre.”

 

Om Frivilligprisen

Frivilligprisen tildeles frivillige eller frivillige enheder i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet. De frivillige er en central og bærende del af samfundsberedskabet. Formålet med prisen er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.

 

Frivillige i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til årets Frivilligpriser. Frivilligkontaktudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for årets frivilligpriser. Priserne uddeles hvert år af forsvarsministeren.