I forlængelse af det nye 10-årige rammeforlig vil der være behov for afklare en række elementer i forhold til facility management-opgaven. Det skyldes, at forliget vil medføre forandringer i forhold til både antal medarbejdere og bygninger, som afhænger af de kommende politiske forhandlinger.

 

Efter drøftelse med forligskredsen er det besluttet at udskyde genudbuddet af rengøring og kantinedrift på Forsvarsministeriets område i to år.

 

”Inden sommerferien vedtog et bredt flertal af Folketingets partier et historisk forsvarsforlig. Inden vi kender resultatet af den nærmere udmøntning, kan vi ikke forudse, hvad facility management-opgaven fremover indebærer. Derfor er udsættelsen til fordel for både potentielle tilbudsgivere og Forsvarsministeriet, så vi er sikre på, at vi får mest muligt kantinedrift og rengøring for pengene, og der ikke er uklarhed om opgaven,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Det er forventningen, at et kommende genudbud vil gøre rengøring og kantinedrift billigere end i dag, hvor opgaven løses af FES. Med udskydelse af genudbuddet kan den forudsatte effektivisering ikke indhentes i 2024 og 2025. Dette medfører en merudgift på 28 mio. kr. årligt i de to år, som afholdes inden for Forsvarsministeriets eksisterende økonomiske rammer.