Træning og forberedelse til bevogtningsopgaven i Kosovo i Kosovo Force - KFOR. Foto: Forsvarsgalleriet.

Træning og forberedelse til bevogtningsopgaven i Kosovo i Kosovo Force - KFOR. Foto: Forsvarsgalleriet.

Fra august 2023 og forventeligt to år frem overtager Hjemmeværnet opstilling af bevogtningsdelingen til den internationale styrke Kosovo Force (KFOR). Det sker som aflastning for Hæren efter en periode med mange krævende udsendelser.

 

Hjemmeværnet, der har bevogtning som en af kerneopgaverne, har tidligere varetaget samme opgave i Kosovo i perioden 2011-13.

 

– Det er helt oplagt, at Hjemmeværnet overtager opgaven fra Hæren, der er hårdt presset af udsendelser. Bevogtning er en kerneopgave for Hjemmeværnet, der også har haft ansvaret i Kosovo tidligere, siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

 

Forsvarsministeren har i dag orienteret Folketingets Udenrigspolitiske Nævn om beslutningen, der foruden bevarelsen af dansk opgaveløsning i KFOR styrker Hærens muligheder for andre internationale udsendelser på sigt.

 

– Hjemmeværnet er en vigtig del af det samlede danske forsvar, og vores primære opgave er at støtte forsvarets opgaver nationalt, men også internationalt når det giver mening. Hjemmeværnets kernekompetence er bevogtning, og derfor kan vores soldater i perioder overtage bidraget i Kosovo og frigøre Forsvarets soldater til andre opgaver, siger generalmajor Jens Garly, chef for Hjemmeværnet.

 

Opgaveløsningens karakter i KFOR vil være uændret. Meromkostningerne til bevogtningsdelen finansieres med Forsvarsministeriets reserve til internationale operationer.