Joint Expeditionary Force. Amsterdam 2023.

Joint Expeditionary Force. Amsterdam 2023.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen mødtes i dag med de ni andre forsvarsministre fra medlemslandene i Joint Expeditionary Force (JEF) i Amsterdam.


På mødet drøftede ministrene bl.a. hvordan JEF’ens medlemslande i fællesskab kan styrke indsatsen mod hybride trusler mod eksempelvis kritisk infrastruktur.

 

”Lige nu oplever vi, at Rusland tilsyneladende er i gang med at kortlægge kritisk infrastruktur ikke bare i dansk farvand, men også hos vores allierede. Det indikerer, at Rusland kan være parat til i værste fald at udføre sabotage mod vores kritiske infrastruktur. På dagens møde har JEF-landene understreget viljen til at sikre sikkerhed og stabilitet i vores region, herunder at samarbejde mod hybride trusler,” siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

JEF-landene vil helt konkret styrke indsatsen med at dele efterretninger og ISR-informationer om mulige maritime trusler for at sikre et fælles opdateret sikkerhedsbillede af landenes farvande. Tilsvarende vil JEF-landene samarbejde tæt for at koordinere tilstedeværelse i de respektive farvande. Tiltagene skal ske i tæt samarbejde med NATO.

 

Bekræfter fortsat støtte til Ukraine

De ti forsvarsministre havde også tid til at vende situationen i Ukraine, og landene er enige om forsat støtte til Ukraine gennem humanitær og militær assistance, for bedst at sikre Ukraines muligheder til at forsvare sig mod den russiske aggression.

 

”Danmark har fra starten af krigen i Ukraine været blandt de mest aktive donorlande og løbende presset på for flere og tungere donationer. Det er afgørende, at vi fortsat bakker op om Ukraines frihedskamp. Det er derfor, at regeringen foreslår en markant styrkelse af Ukraine-fonden i de kommende år,” siger Troels Lund Poulsen.

 

I løbet af dagen gennemførte ministrene også en såkaldt ”Table-Top Exercise”. Her blev ministrene præsenteret for et virkelighedsnært sikkerhedspolitisk dilemma, hvor de i samarbejde drøftede JEF’ens forskellige handlingsmuligheder for at afprøve og øve landenes politiske og militære processer i forbindelse med en sikkerhedspolitisk krise.