Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Kammeradvokaten har fremsendt den endelige rapport til undersøgelse af visse forhold ved en sektion i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

 

Det fremgår af Kammeradvokatens rapport, at FMI har foretaget en ændring på en rammeaftale, som ikke var udbudsretlig tilladelig, hvilket forsvarsminister Troels Lund Poulsen i dag har orienteret forligskredsen, Forsvarsudvalget og Finansudvalget om.

 

”Jeg ser med stor alvor på konklusionerne i Kammeradvokatens endelige rapport om visse forhold i FMI. Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at Forsvarets penge bruges rigtigt og inden for de gældende regler. Jeg er blevet oplyst, at FMI har stoppet den praksis, som var i strid med udbudsretten. Nu er det vigtigt, at situationen ikke gentager sig”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

FMI har oplyst, at styrelsen ved udgangen af august har standset anvendelsen af ændringen i rammeaftalen. Endvidere har FMI oplyst, at FMI fremadrettet vil anvende den oprindeligt udbudte prisstruktur.

 

Det kan endvidere oplyses, at Kammeradvokaten for de øvrige undersøgte forhold finder, at der ikke er grundlag for at undersøge disse yderligere.