Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Kammeradvokaten har fremsendt et første udkast til deres undersøgelse af visse forhold ved en sektion i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Det har fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, i dag orienteret Forsvarsudvalget om.

 

”Jeg ser med stor alvor på konklusionerne i Kammeradvokatens første udkast til en undersøgelse. Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at Forsvarets penge bruges rigtigt og inden for de gældende regler. Derfor har mit ministerie bedt FMI om at stoppe den praksis, som er i strid med udbudsretten, så vi er sikre på, at der ikke sker flere fejl og overtrædelser”, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Det fremgår af Kammeradvokatens første rapportudkast, at FMI fortsat har en praksis ift. prisstrukturen på én rammeaftale, som ikke er udbudsretlig tilladelig. Forsvarsministeriet kan oplyse, at FMI den 28. juni 2023 har oplyst, at man øjeblikkeligt har standset brugen af den pågældende aftale, undtaget allerede planlagte aftaler. Der indgås således ingen nye aftaler, før de relevante forhold er lovliggjorte. Denne proces forventes afsluttet senest ved udgangen af august.

 

Det kan endvidere oplyses, at Kammeradvokaten for de øvrige undersøgte forhold finder, at der ikke er grundlag for at undersøge disse yderligere.

 

Kammeradvokatens udkast er sendt i høring ved FMI. Når denne proces er færdig, vil ministeriet modtage en endelig rapport fra Kammeradvokaten.