Klip af det røde bånd til et nyt kvanteteknologisk center, Deep Tech Lab – Quantum. Foto: Forsvarsministeriet.

Fra venstre: Uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund, Erhvervsminister, Morten Bødskov, NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg og forsvarsminister, Troels Lund Poulsen. Foto: Forsvarsministeriet.

NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, har i dag klippet det røde bånd til et nyt kvanteteknologisk center, Deep Tech Lab – Quantum, i København. Han var assisteret af både forsvarsministeren, erhvervsministeren og uddannelses- og forskningsministeren.  

 

Kvanteteknologier er nemlig et højt prioriteret område, som Danmark nu står i spidsen for at udvikle i alliancen ved at støtte start-ups med test og udvikling af innovative idéer og produkter.

 

”NATO har altid været på forkant, når det kommer til teknologisk innovation, specielt inden for forsvarssektoren. Det er vigtigt, fordi vores sikkerhed afhænger af vores evne til at være innovative. I dag udfordres vores teknologiske forspring på aggressiv vis, og derfor skal vores forspring tydeliggøres. NATO’s Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic inviterer innovatorer på tværs af sektorer for at udvikle teknologier, der kan være med til at imødekomme vores sikkerhedsudfordringer. Det handler om at være forberedt på disruptive teknologier og at sikre, at vi fortsætte med at være førende inden for innovation,” siger NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg.

 

Når NATO skal kunne håndtere trusler i fremtiden, så omfatter det også informationskrig, cyberangreb og at beskytte kritisk infrastruktur. Derfor er evnen til at håndtere nye teknologier helt afgørende i den globale konkurrence mellem stormagter.

 

”Hvis du har intelligente droner, hurtigere computere og systemer, der ikke kan hackes, så har du en stor fordel på kamppladsen. Det kan vi se allerede nu i krigen i Ukraine. Derfor afhænger vores sikkerhed i fremtiden også af vores evne til at udvikle og beskytte ny teknologi. Jeg er stolt over, at Danmark er i en position, hvor vi kan bidrage positivt til den kvanteteknologiske udvikling med det center, vi har åbnet i dag” siger forsvarsminister, Troels Lund Poulsen.

 

Det nye center er en del af NATO’s DIANA initiativ (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), som består af testcentre og acceleratorsites på tværs af medlemslande. Initiativet skal være med til at bevare NATO’s teknologiske forspring på områder som kunstig intelligens, kvanteteknologi og rumteknologier.

 

”I Danmark er vi allerede helt fremme på både innovation og udvikling af ny teknologi, og her er kvanteteknologi ingen undtagelse. Lige nu står vi midt i store geopolitiske spændinger, og derfor er det bydende nødvendigt, at vi beskytter og udvikler vores styrkepositioner. Et nyt center for kvanteteknologi på dansk jord betyder, at vi kan sikre vores teknologiske forspring og udnytte det store potentiale for dansk erhvervsliv,” siger erhvervsminister, Morten Bødskov.

 

Indledningsvist skal DIANA styrke udviklingen af teknologiske løsninger inden for sikker kommunikation, overvågning af kystnære områder samt robust energiforsyning.

 

Det danske bidrag til DIANA fokuserer på kvanteteknologi og består af et acceleratorsite, der er drevet af BioInnovation Institute Deep Tech Lab – Quantum, og fire testcentre forankret på Niels Bohr Instituttet og støttet af Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Nationale Metrologiinstitut.

 

”Det er en stor anerkendelse af dansk forskning, at NATO har valgt at placere et center for kvanteteknologi i Danmark. Det giver os en unik mulighed for at tiltrække nogle af verdens førende forskere og mest innovative start-ups og bringe forskningen i kvanteteknologi til anvendelse ude i samfundet. Det er en cementering af Danmarks stærke position på området, som regeringen i forbindelse med vores kvantestrategi har afsat over en milliard kroner til de kommende år,” siger uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund.

 

Fakta

Det danske kvantecenter består af to elementer:

 

  1. En accelerator, der faciliterer et uddannelses- og mentorforløb over 6 – 12 måneder. Forløbet skal lære virksomhederne at navigere det kommercielle og militære marked samt gøre virksomhedernes nye teknologiske løsninger modne. Der kan bl.a. blive afholdt workshops om forretningsudvikling, rådgivet om patentforhold mv.
  2. Et testcenter og fabrikationsenhed, der består af fysiske laboratorier og testfaciliteter, hvor nye innovative idéer kan udvikles og testes. Det kan eksempelvis være udvikling og test af fysiske komponenter til kvantesensorer, kvantekrypteringsenheder eller kvantecomputere.