Værnepligtige efter rextur. Foto: Forsvarsgalleriet.

Værnepligtige efter rextur. Foto: Forsvarsgalleriet.

Der opstod i maj 2023 tvivl om, hvorvidt praksis ved helbredsvurdering af værnepligtige var i overensstemmelse med lovgivningen om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Forsvarsministeriet anmodede på den baggrund Forsvarsministeriets Personalestyrelse om en nærmere juridisk vurdering af området.

 

Hovedbudskabet i redegørelsen fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse er, at styrelsen vurderer, at den nuværende praksis i forbindelse med vurdering af værnepligtige til værnepligtstjeneste samlet set er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

 

”Efter at DR har bragt indslag med kritik af forskelsbehandling af personer med diagnoser i forbindelse med Forsvarets Dag har jeg igangsat et arbejde, der skulle afdække mulige uregelmæssigheder ved egnethedsvurderinger. Redegørelsen viser, at den hidtidige praksis lever op til gældende regler om forskelsbehandling”, siger fung. forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

I forbindelse med den juridiske vurdering af området har der vist sig nogle hjemmelmæssige udfordringer med en bekendtgørelse på området. Udfordringerne med bekendtgørelsen ændrer imidlertid ikke ved, at praksis på området samlet set vurderes at være i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Redegørelsen er i dag blevet oversendt til Folketinget.

 

”Det er vigtigt for mig som fungerende forsvarsminister, at unge ikke føler sig uretfærdig behandlet, når de møder Forsvaret. Derfor er det vigtigt, at vi løbende ser på reglerne for egnethed til optagelse i Forsvaret i takt med at samfundet omkring os ændrer sig. Omvendt er det også afgørende, at Forsvaret kan opretholde sine operative forpligtelser. Det skal vi se på i forbindelse med forhandlingerne om værnepligt efter sommerferien”, siger Troels Lund Poulsen.