Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Redegørelse viser, at Veterancentrets administration af jobordning for veteraner har været mangelfuld, idet 47 virksomheder har fået udbetalt jobpræmie, selvom de ikke levede op til alle lovens kriterier. Fire virksomheder levede op til alle kriterier.

 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er derfor blevet pålagt at føre skærpet tilsyn med Veterancentrets forvaltning af lov om jobordning for veteraner og afrapportere årligt til Forsvarsministeriet. Der er desuden blevet iværksat tiltag for at forbedre de interne processer og sagsgange hos Veterancentret.

 

”Jeg finder det meget kritisabelt, at forvaltningen af ordningen har været så mangelfuld, at der er blevet udbetalt jobpræmier til et stort antal virksomheder, der ikke opfyldte alle lovens kriterier. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er derfor blevet pålagt at føre skærpet tilsyn med Veterancentrets forvaltning af lov om jobordning for veteraner og afrapportere årligt til Forsvarsministeriet,” siger Forsvarsminister Troels Lund Poulsen. 

 

I alle 51 undersøgte tilfælde var der tale om virksomheder, der har haft veteraner ansat, og i 50 af sagerne med sikkerhed en veteran, der havde svært ved at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed var i målgruppen for ordningen. Det viser en redegørelse fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

 

Forsvarsministeren orienterede i april Folketinget om, at Veterancentret under Forsvarsministeriets Personalestyrelse ikke havde administreret i overensstemmelse med kriterierne i lov om jobordning for veteraner. Det betød, at et antal virksomheder havde fået udbetalt den særlige jobpræmie på 50.000 kr., uden at lovens kriterier var opfyldt. I juni blev der fundet behov for en supplerende redegørelse, da der manglede oplysninger om en række sager.

 

Redegørelserne har ikke givet grundlag for ansættelsesretslige konsekvenser, ligesom der ikke er fundet grundlag for at søge tilbagebetaling af de jobpræmier, der er udbetalt uden at alle kriterier er opfyldt.

 

Kriterier for jobordning

Kriterierne indebærer blandt andet, at virksomheden forud for ansættelse af veteranen skal have Veterancentrets bekræftelse på, at veteranen er i målgruppen. Veteranen skal desuden være ansat minimum 15 timer om ugen i 26 uger, ansættelsen må ikke have været afbrudt, virksomheden skal søge om udbetaling af jobpræmien tidligst 26 uger og senest 52 uger efter ansættelsens start, og virksomheden skal vedlægge dokumentation for opfyldelsen af kriterierne sammen med ansøgningen.