PESCO

Logofil fra www.pesco.europa.eu

I dag fremsætter regeringen forslag til folketingsbeslutning om Danmarks deltagelse i Det Europæiske Forsvarsagentur (Forsvarsagenturet) og Det Permanente Strukturerede Samarbejde (PESCO) med henblik på at indhente Folketingets samtykke til deltagelse i de to samarbejder.

 

Ved deltagelse i de to samarbejder vil Danmark kunne være med til at sætte den strategiske retning for EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde, herunder med henblik på at sikre, at samarbejdet i endnu højere grad flugter med danske sikkerhedsinteresser.

 

”Den internationale orden er under opbrud, og demokratiske værdier er under pres globalt. Derfor skal vi bruge vores alliancer og vores medlemskab af både NATO og EU. Med afskaffelsen af forsvarsforbeholdet har Danmark nye muligheder for at tage et større ansvar for fred og sikkerhed i Europa og derfor foreslår regeringen, at Danmark fremover deltager i PESCO og Forsvarsagenturet,” siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Forsvarsagenturet har til formål at fremme EU-samarbejde om forsvarsmateriel, styrke teknologiudvikling og forskning inden for forsvarsområdet og skabe et konkurrencedygtigt europæisk marked for forsvarsmateriel. PESCO-samarbejdet vedrører særligt udvikling af forsvarskapabiliteter, hvor deltagerlandene frivilligt kan gå sammen om konkrete projekter inden for områder som maritim sikkerhed eller cybersikkerhed.

 

Danmark indtrådte i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar den 1. juli 2022.

 

Som følge af afskaffelsen af forsvarsforbeholdet har Danmark mulighed for at deltage i Forsvarsagenturet og PESCO på forsvarsområdet, der begge er centrale dele af EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde.

 

Forslaget forventes 1. behandlet den 21. februar 2023.