genopretning af Forsvarets fundament

Foto: Forsvarsgalleriet.

Med samlet cirka 39 mia. kr. (2024-prisniveau) til Forsvarets materiel, bygninger, IT og personel har forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenteret en implementeringsplan for genopretningen af Forsvarets fundament.

 

”Vi har store ambitioner for dansk forsvar i det nye 10-årige forsvarsforlig. Men inden vi kan investere i nye opgaver og nye kapaciteter, skal det økonomiske og organisatoriske fundament under Forsvaret være på plads, og det sker med genopretningsplanen. En del af den nødvendige genopbygning af Forsvaret sker ved, at vi nu retter op på de politiske beslutninger fra tidligere forsvarsforlig, som ikke har fulgt med den sikkerhedspolitiske udvikling og derfor har slidt på Forsvaret,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Med planen for genopretningen af Forsvarets fundament er det besluttet at afsætte samlet cirka 39 mia. kroner i 2024-2033.

 

På materielområdet indebærer planen, at der i perioden fra 2024-2033 investeres ca. 21 mia. kr. til materielanskaffelser samt drift og vedligehold af Forsvarets materiel. Investeringerne skal blandt andet gå til infanterikampkøretøjer og ammunition.

 

På ejendomsområdet lægger planen op til, at der investeres ca. 170 mio. kr. årligt fra 2024 til 2033 til vedligehold og drift af Forsvarets bygninger, blandt andet til værnepligtiges indkvarteringsforhold. Derudover tilføres samlet ca. 200 mio. kr. fra 2024 til 2028 til kritisk nybyg og anlæg på Forsvarets etablissementer. Samlet set 1,9 mia. kr. mere i forligsperioden.

 

Derudover indebærer planen, at der investeres ca. 6 mia. kr. til personelområdet i 2024-2033, herunder til at ansætte flere soldater i Forsvaret.

 

Der igangsættes analyser af IT- og ejendomsområdet

For at give genopretningen de bedste forudsætninger skal nye, politiske beslutninger tages på et oplyst grundlag. Derfor er en del af genopretningsplanen også et analysearbejde, der skal afdække tilstanden på IT- og ejendomsområdet samt et ekspertudvalg, der løbende skal komme med anbefalinger, der kan føde ind i arbejdet.

 

De konkrete prioriteter besluttes løbende sammen med forligskredsen og udmøntes fra rammen til nye initiativer. De første beslutninger i første delaftale under forsvarsforliget forventes at blive forhandlet færdigt i løbet af januar og lander dermed senere end planlagt.

 

”Vi står med en historisk stor opgave foran os. Over de kommende ti år skal vi både genoprette Forsvarets fundament og styrke det markant til fremtidens udfordringer. Det skal gøres på den bedst tænkelige måde og det skal vi tage os tid til at gøre ordentligt,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Læs regeringens præsentation af en implementeringsplan for genopretning af Forsvarets fundament her.

 

Implementeringsplanen følger linjerne fra regeringens udspil til ”Genopretning af Forsvarets fundament”, som blev præsenteret i maj 2023 og lå til grund for forhandlingerne af rammeforliget fra juni 2023.