ESSN fra vandet

Arkivfoto af fregatten Esbern Snare i Guinea-bugten. Foto: Anders V. Fridberg / Forsvaret.

Regeringen ønsker med Folketingets opbakning at indsætte en dansk fregat i en defensiv amerikanskledet indsats for maritim sikkerhed i Det Røde Hav og Adenbugten. 

Det sker som reaktion på, at sikkerhedssituationen i området er spidset til efter en række angreb og angrebsforsøg mod den civile skibstrafik, herunder kapringer og angreb med ballistiske missiler og droner. 

”Vi er bekymrede over den alvorlige situation, der udspiller sig i Det Røde Hav, hvor de uprovokerede angreb mod den civile skibstrafik fortsætter. Det har afgørende betydning for både dansk og international skibstrafik og for udviklingen i regionen, at man kan sejle sikkert i området. Danmark bidrager allerede til den maritime sikkerhed i området, og regeringen ønsker at øge bidraget med indsættelse af en dansk fregat. Det vil vi fremsætte beslutningsforslag til Folketinget om i det nye år,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen. 

Som følge af udviklingen i Det Røde Hav og Adenbugten har USA etableret Operation Prosperity Guardian (OPG), der skal sikre retten til fri sejlads i området. OPG er etableret under den eksisterende amerikansk-ledede multinationale maritime koalition, Combined Maritime Forces (CMF). 

Danmark bidrager aktuelt med tre stabsofficerer til CMF, herunder en stabsofficer til OPG. I januar fremsætter regeringen et beslutningsforslag til Folketinget om at bidrage til OPG med en fregat, der kan udsendes fra ultimo januar. 

”Angrebene i og omkring Det Røde Hav og Adenbugten truer den maritime sikkerhed, vores søfartsindustri og den globale handel. Som en stor søfartsnation har vi et ansvar for at styrke den maritime sikkerhed. Det gør vi nu med fregatbidraget til den amerikanskledede koalition. Det kan ikke stå uimodsagt, når houthierne i en allerede skærpet sikkerhedssituation angriber international skibsfart,” siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.