forsvarsminister Troels Lund Poulsen mødte landsstyremand for udenrigsanliggender, Høgni Hoydal.

Troels Lund Poulsen og landsstyremand for udenrigsanliggender, Høgni Hoydal. Foto: Forsvarsministeriet.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen mødtes i dag med sin færøske kollega, Høgni Hoydal i Tórshavn. Mødet var en del af optakten til det kommende forsvarsforlig.

Behovet for et stærkt samarbejde med Færøerne er kun blevet understreget efter Ruslands invasion i Ukraine. Den sikkerhedspolitiske situation i vores region er alvorlig, og den regelbaserede verdensorden er under pres. Derfor er sikkerhed i Arktis og Nordatlanten et vigtigt tema i det kommende forsvarsforlig.

”Det var en fornøjelse at mødes med landsstyremanden for udenrigsanliggender i dag, for det bestyrker mig i, at vi er rykket tættere sammen i Rigsfællesskabet, når det gælder sikkerhed. Jeg ønsker en tæt dialog med især de nordatlantiske regeringer i forbindelse med det kommende forsvarsforlig. Det gælder også med de nordatlantiske folketingsmedlemmer. Sammen skal vi sikre, at Forsvarets opgaver fortsat løftes tilfredsstillende i Arktis og Nordatlanten,” siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Ud over forsvarsforlig, blev den kommende luftvarslingsradar på Færøerne også drøftet på dagens møde. I juni 2022 aftalte Danmark og Færøerne rammerne for opstilling af en luftvarslingsradar på Sornfelli på Færøerne. Radaren skal overvåge luftrummet mellem Island, Norge og Storbritannien og forventes at få en rækkevidde på 3-400 km. Det vil styrke Forsvarets overvågning over Nordatlanten.  

”Den enorme udstrækning af Arktis og Nordatlanten gør det nødvendigt med et tæt sikkerhedssamarbejde med Færøerne og Grønland. Derfor glæder det færøske tilsagn om genetablering af en luftvarslingsradar på Sornfelli, da det er et væsentligt bidrag til vores fælles sikkerhed,” siger Troels Lund Poulsen.

Projektforløbet med luftvarslingsradaren på Sornfelli forventes at strække sig over en årrække fra 2023, og vil bl.a. indeholde udarbejdelse af et projektgrundlag, udbudsproces og kontraktindgåelse, konstruktion og installation.