Torsten Schack Pedersen

Torsten Schack Pedersen.

”Torsten Schack Pedersen har solidt kendskab til både Hjemmeværnets og Forsvarets opgaver og udfordringer gennem bl.a. flere års arbejde som medlem af Folketingets Forsvarsudvalg. Han har gennem sit politiske virke været dybt engageret i at rekruttere og motivere til frivilligt arbejde. Med det trusselsbillede, vi står i nu, er Hjemmeværnets arbejde og kompetencer en hjørnesten i vores sikkerhedspolitik”, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Den kommitterede udgør, sammen med chefen for Hjemmeværnet, hjemmeværnsledelsen, som over for forsvarsministeren er ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke. Og har til opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

 

Den kommitterede for Hjemmeværnet leder derudover arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet, ligesom den kommitterede er ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed.