Messeåbning

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen åbnede den danske stand på forsvarsindustrimessen AUSA i Washington. Foto: Forsvarsministeriet.

Washington danner rammen for forsvarsministerens besøg til USA, hvor den årlige forsvarsindustrimesse AUSA finder sted. På messen deltager cirka 650 virksomheder, og der forventes omkring 20.000 deltagere.

 

Blandt deltagerne på messen findes flere danske virksomheder. Det er derfor en oplagt mulighed for at styrke relationen mellem USA og Danmark i forhold til både forsvars- og forsvarsindustrisamarbejdet.

 

”Jeg var stolt af at åbne den danske stand på AUSA-messen. For med over 20 innovative danske forsvarsvirksomheder repræsenteret på messen, så kan vi styrke det i forvejen tætte samarbejde mellem vores lande og forsvarsindustrier. Jeg glæder mig til at mødes med de danske virksomheder og flere af de amerikanske - heriblandt Lockheed Martin, som netop har leveret vores første F-35 fly på dansk jord”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

På mødet med Lockheed Martin vil forsvarsministeren blandt andet drøfte den videre drift af flyene samt håndtering af de annoncerede forsinkelser på de næste danske leverancer af F-35-fly.

 

Forsvarsministeren taler også på den danske ambassade, hvor flere danske og amerikanske forsvarsvirksomheder er til reception for at styrke samarbejdet mellem de to industrier yderligere. Herudover har ministeren møder med danske udsendte til USA samt møder i Pentagon med amerikanske beslutningstagere.

 

”Formålet med rejsen er også at drøfte en række centrale forsvars- og sikkerhedspolitiske emner med vores vigtigste allierede. Her har jeg særligt fokus på det videre samarbejde i forhold til vores fælles støtte til Ukraine, drøftelser om udmøntning af forsvarsforliget samt vores vej til NATO’s 2%-målsætning”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.