arktisk basisuddannelse

Arktisk Basisuddannelse. Foto: Sofie Wegger / Forsvaret.

Den 5. maj 2024 slår Arktisk Basisuddannelse dørene op for de første 22 elever, der bliver indkvarteret i nyrenoverede lokaler i Kangerlussuaq, hvor undervisningen foregår. Uddannelsen indledes med et basismodul rettet mod forsvars- og beredskabsopgaver og afsluttes med et indsættelsesmodul med fokus på samarbejde og udvikling af personlige kompetencer.

 

Eleverne skal desuden igennem to moduler i grundlæggende brandindsættelse og reservebetjentsvirke, som hhv. Redningsberedskabet og Grønlands Politi står for.

 

”Arktisk Basisuddannelse får en vigtig rolle i uddannelsen af unge i Grønland til beredskabs- og redningsopgaver. Samtidig giver uddannelsen de unge vigtige kompetencer, der kan bruges i Forsvaret efter endt uddannelse. Det glæder mig derfor som forsvarsminister, at så mange har søgt uddannelsen, og at det første hold er klar til at kaste sig over udfordringerne i Kangerlussuaq”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

”Åbningen af Arktisk Basisuddannelsen er en positiv begivenhed, som først og fremmest markerer opstarten af en uddannelse, der vil give unge i Grønland kompetencer til at tage ansvar for beredskabet i vores land. Søgningen fra vores unge er så stor, at vi allerede er enige med forsvarsministeren om, at vi skal udvide uddannelsen til næste år. Samtidig er oprettelsen også et udtryk for, at vi arbejder for, at den grønlandske befolkning i højere grad fremover skal deltage i suverænitetshåndhævelsen af vores land. Det er helt i tråd med vores nyligt udgivne strategi på det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område.”, siger Grønlands minister for selvstændighed og udenrigsanliggende, Vivian Motzfeldt.

 

Arktisk Basisuddannelse er for unge bosiddende i Grønland og er rettet mod beredskabsmæssige opgaver i Grønland. Uddannelsen vil samtidig give den enkelte forudsætning og give mulighed for, at kunne videreuddanne sig i Forsvaret.

 

Fakta

  • Eleverne får løn under uddannelsen og indkvarteres i Kangerlussuaq i en nyrenoveret bygning med fællesområder samt kontorer og undervisningslokaler
  • Eleverne modtager undervisning fra grønlandske instruktører ved Redningsberedskabet og Politiet.
  • I alt søgte 236 ind på Arktisk Basisuddannelse, hvoraf 82 opfyldte optagelseskriterierne.  Flere end 160 personer fra hele Grønland har i efteråret været til afprøvning.
  • En gennemført Arktisk Basisuddannelse muliggør ansøgning om optagelse på Forsvarets funktionsuddannelser i hhv. Søværnet, Flyvevåbnet og Hæren.