F-16 Fighting Falcon

F-16 Fighting Falcon Foto: Rune Dyrholm

I 2023 blev afvisningsberedskabet på Fighter Wing Skrydstrup aktiveret 55 gange. I 48 ud af de 55 aktiveringer var det som reaktion på russiske militærfly i internationalt luftrum. 

Der har ikke været krænkelser af dansk luftrum fra russiske militærfly i 2023. Aktiveringerne af afvisningsberedskabet er oftest sket i Østersøen omkring Bornholm, som reaktion på russiske militærfly, der fløj uden radiotranspondere tændt eller uden at have sendt flyveplaner på forhånd. 

”Situationen i Østersøregionen er fortsat anspændt på grund af Ruslands angreb på Ukraine. Sammen med ikke mindst vores nordiske allierede, men også Polen og Tyskland, har vi et særligt ansvar for sikkerheden i regionen, og det er afgørende, at danske kampfly hævder dansk suverænitet, når russiske militærfly truer vores luftrum”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen. 

De øvrige aktiveringer af afvisningsberedskabet i 2023 har blandt andet været støtte til den civile flytrafik, for eksempel grundet tekniske problemer med fly som manglende radiokontakt. 

I 2022 var der 80 aktiveringer, mens antallet i 2023 ligger mere på niveau med tallet fra før Ruslands invasion af Ukraine, dvs. 30–50 aktiveringer. 

”Som udgangspunkt vil jeg selvsagt foretrække, at der ikke var aktiveringer, men det er trods alt godt at se, at antallet af aktiveringer er faldet til et lavere niveau end i 2022. Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at der fortsat ikke er en direkte militær trussel mod Danmark. Det er vigtigt at slå fast. Men vi følger udviklingen tæt”, siger Troels Lund Poulsen. 

Beredskabet består af to bevæbnede F-16-kampfly, der er klar til at lette med få minutters varsel døgnet rundt. Afvisningsberedskabet varetages først og fremmest fra Flyvestation Skrydstrup, men har i 2023 også i korte perioder midlertidigt været fremskudt beredskab til Bornholm. Beredskabet på Bornholm blev aktiveret i fem tilfælde i 2023. 

FAKTA: 
Afvisningsberedskabets opgave er at hævde og håndhæve dansk suverænitet og yde støtte til civile fly. Kampflyene skal med kort varsel både kunne vise tilstedeværelse og være i stand til at forsvare dansk luftrum. Kampflyene skal kunne reagere på aktiviteter i luften, der truer Danmarks sikkerhed eller udgør en trussel mod flytrafikken.