Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Projektet, der skal samle Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup, risikerer at blive forsinket og markant dyrere end forventet. Det har forsvarsminister Troels Lund Poulsen i dag orienteret forligskredsen om.

 

”Det er selv sagt ikke tilfredsstillende, at projektet i Ballerup risikerer at blive både forsinket og markant dyrere end først antaget. Derfor har jeg bedt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen (FES) og FMI om at redegøre nærmere for de faktiske omstændigheder samt fremlægge forslag til den videre håndtering af projektet”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Projektet blev igangsat i 2021, hvor Bygningsstyrelsen købte den tidligere NETS-bygning i Ballerup. Bygningen skal udlejes til bl.a. FMI’s Cyberdivision efter deres fraflytning af nuværende lejemål i Hvidovre.

 

Etablering af sikring, særinstallationer og datacenter køres som særskilte projekter, og det er især de dele, der kan blive markant dyrere end estimeret i 2021. Projekterne er ikke en del af lejeaftalen med Bygningsstyrelsen men finansieres over Forsvarsministeriets bygge-anlægsramme.


Det blev på daværende tidspunkt af FES vurderet, at udgiften til sikring, særinstallationer og datacenter ville beløbe sig til ca. 150 mio. kr. FES og FMI har nu oplyst, at projektet forventes at blive væsentligt fordyret.