Gruppebillede NATO topmøde i Washington 2024

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen underskrev på NATO-topmødet 2024 aftale om internaitonalt samarbejde om søminer i Østersøregionen.

Danmark og en række andre lande i og omkring Østersø-regionen har i dag underskrevet en hensigtserklæring om eventuel anskaffelse af fælles søminer. Tyskland er initiativtager og derudover har Finland, Litauen, Sverige, Norge, Estland, Letland og Polen underskrevet aftalen.

 

”Med den her aftale tager vi de første skridt til at afsøge mulighederne for at anskaffe fælles søminer i Østersø-regionen. Det sender et stærkt signal om vores fælles ambitioner om tilstedeværelse i regionen og et stærkt samarbejde på tværs”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Ambitionen i hensigtserklæringen er at pege på en specifik leverandør og minetype (en såkaldt ”Blocker mine”) for at afsøge muligheden for en fællesanskaffelse.

 

Samarbejdet vedrørende søminer udmøntes på følgende hovedområder:

  • Anskaffelsesproces med kontrakt, certificering, udvikling og søgning om EU-midler.
  • Logistik herunder depoter, vedligehold og reservedele.
  • Operativ anvendelse, herunder træning og mineplanlægning.

 

”Med hensigtserklæringen formaliserer vi samarbejdet på området og afsøger mulighederne for en stor og vigtig fællesanskaffelse. Danmark kan og bør ikke stå alene på sømineområdet og derfor er det vigtigt, at vi i dag har taget skridt til et samarbejde med nære allierede”, siger Troels Lund Poulsen.