Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og hans svenske kollega Pål Jonson underskrev i dag en hensigtserklæring, som skal styrke forsvarssamarbejdet mellem de to lande på en række områder – herunder tættere operativt samarbejde i Øresund, Østersøen og i de baltiske lande.

Foto: Forsvarsministeriet.

Det dansk-svenske forsvarssamarbejde skal styrkes yderligere i de kommende år. Det har forsvarsminister Troels Lund Poulsen i dag underskrevet en hensigtserklæring om sammen med sin svenske kollega, Pål Jonson.

 

”Med erklæringen understreger vi det gode og nære samarbejde mellem Danmark og Sverige. Vi deler en fælles ambition om at styrke forsvar og sikkerhed i regionen. Et tættere samarbejde er helt naturligt, nu hvor Sverige også er blevet medlem af NATO”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

”Vi styrker et allerede godt samarbejde, og nu da Sverige er Nato-medlem øges mulighederne. Både Sverige og Danmark har doneret Stridsfordon 90 (CV 90) til Ukraine og vi deler opfattelsen af, at fortsat støtte till Ukraine er afgørende. Luftpatruljering inden for rammen af Natos Air policing er et eksempel på, hvad vi som gode naboer kan samarbejde omkring. Selv maritimt samarbejde i f.eks. Øresundsregionen er noget vi kan udvikle yderligere,” siger Sveriges forsvarsminister, Pål Jonson.

 

Med erklæringen aftaler Danmark og Sverige at styrke samarbejdet på en række konkrete områder:

 

Forsvarsmateriel

Danmark og Sverige vil koordinere indkøb af forsvarsmateriel, når det er muligt. Samarbejdet kan evt. omfatte indkøb af yderligere infanterikampkøretøjer (IKK) af modellen CV90, som både Sverige og Danmark opererer. Desuden afklares mulighederne for fælles træning og øvelser med IKK’er.

 

Air policing

Sverige og Danmark vil udbygge samarbejdet om air policing i Østersø-regionen baseret på aftaler om adgang til hinandens luftrum og baser til gavn for NATO-alliancen, herunder sikkerheden på Bornholm, Gotland og andre steder. 

 

Maritimt samarbejde

Sverige og Danmark vil udbygge det maritime samarbejde, ikke mindst i Øresund og Østersø-regionen.

 

Sikkerhed i Baltikum

Sverige og Danmark vil samarbejde om sikkerheden i Baltikum, herunder eventuelt om et svensk bidrag til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Letland. Sverige afventer en national politisk beslutning, men overvejer sammen med Danmark og andre allierede at sende en bataljon eller kampgruppe til den canadisk-ledede mission i Adazi, Letland. På den måde vil Danmark og Sverige på rotationsbasis kunne samarbejde med udgangspunkt i den danske Camp Valdemar i Adazi.

 

Ukraine

Danmark og Sverige deler bekymringen over den alvorlige udvikling i Ukraine. Begge lande vil fortsætte bestræbelserne på at støtte Ukraine med militært udstyr og donationer, herunder også med indkøb af militært udstyr direkte i Ukraine

 

Danmark og Sverige gik i december 2023 sammen om en donation af et større antal CV90-kampkøretøjer, hvoraf Danmark har finansieret 1,8 mia. kr.  

 

”Det er helt afgørende, at vi fortsætter vores støtte til Ukraine. Ukrainerne kæmper ikke kun for deres egen frihed, men for et frit og demokratisk Europa. Jeg er glad for, at Sverige deler vores ambitioner om at støtte Ukraine og overveje nye måder at donere militært materiel og udstyr”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.