Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet

En million små angrebsdroner. Det er målsætningen i den internationale dronekoalition, hvor forsvarsminister Troels Lund Poulsen i dag har underskrevet et aftalegrundlag. 

Aftalen betyder blandt andet, at medlemslandene kan medfinansiere en fællespulje til indkøb af små angrebsdroner til Ukraine. 

”Situationen i Ukraine er fortsat meget alvorlig. Der er ingen tvivl om, at ukrainerne har behov for fortsat og massiv støtte fra allierede. Danmark har lovet at støtte Ukraines forsvarskamp de næste ti år. Med den her aftale sender vi et kraftigt signal om, at vi står ved vores ord. Droner er af afgørende betydning for ukrainernes forsvarskamp og derfor er det internationale samarbejde i drone-koalitionen så vigtig”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen. 

Dronekoalitionen er ledet af Letland, Storbritannien og Ukraine. Koalitionen har målsætning om at levere 1 million små angrebsdroner til Ukraine. 

Danmark indtrådte officielt i koalitionen med underskrivelse af et ’Letter of Intent’ (hensigtserklæring) ved underskriftsceremoni ifm. UDCG den 14. februar 2024. Det danske engagement vil i høj grad være fokuseret på at bidrage til fælles anskaffelsesprojekter af droner for at imødekomme Ukraines store behov. 

”Vi ser, at anvendelsen af droner i krig er øget markant efter krigen i Ukraine. Det er derfor vigtigt, at Ukraine får de droner, de skal bruge mod Ruslands aggression. Vi ser især, at angrebsdroner på nuværende tidspunkt er en af Ukraines største prioritet for bl.a. at kompensere for den russiske overtallighed. Danmark er klar til at investere massivt og langsigtet i den ukrainske forsvarskamp. Deres kamp for frihed er fortsat også vores kamp”, siger Troels Lund Poulsen. 

Ud over Danmark har Australien, Canada, Estland, Tyskland, Letland, Litauen, Nederlandene, Ukraine, Polen, Sverige, Italien og Storbritannien underskrevet Memorandum of Understanding (MoU).