Fregatten Iver Huitfeldt afsejler fra Korsør. Fregatten er Danmarks bidrag til at styrke den maritime sikkerhed i Det Røde Hav og Adenbugten

Fregatten Iver Huitfeldt ved afsejlingen fra Korsør. Foto: Forsvaret.

Et bredt flertal i Folketinget stemte 6. februar 2024 for regeringens beslutningsforslag B103 om udsendelse af et dansk militært bidrag til styrkelse af den maritime sikkerhed i og omkring Det Røde Hav. Beslutningen blev truffet på baggrund af den forværrede sikkerhedssituation i og omkring Det Røde Hav siden november 2023. FN’s sikkerhedsråd vedtog 10. januar en resolution, som fordømmer Houthi-bevægelsens angreb. 

 

Fregatten Iver Huitfeldt afsejlede 29. januar mod Suez og ankommer i dag til Det Røde Hav for at indgå i den amerikansk-ledede defensive Operation Prosperity Guardian.

 

Målet er at sikre retten til fri sejlads gennem Det Røde Hav, Bab al-Mandab-strædet og Adenbugten.

 

”Situationen i og omkring Det Røde Hav er fortsat stærkt bekymrende. Houthiernes angreb mod international skibsfart har nu stået på i mere end to måneder. Det er positivt, at amerikanerne har stillet sig i spidsen for Operation Prosperity Gaurdian, som Danmark som en stor søfartsnation helt naturligt bakker op om”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Foruden en fregat til den defensive koalition bidrager Danmark med en stabsofficer til den amerikansk-ledede offensive koalition, der udfører målrettede aktioner mod Houthi-bevægelsen for at reducere dens evne til at angribe skibsfarten.

 

”Det er afgørende, at vi aktivt og i samarbejde med ligesindede værner om retten til fri sejlads. Det kan potentielt få store globale konsekvenser, hvis vores handelsveje ikke sikres. Det er derfor positivt, at den danske fregat Iver Huitfeldt i dag ankommer til Det Røde Hav, hvor den skal beskytte den civile skibsfart imod Houthi-bevægelsens gentagne angreb. Det er en helt uholdbar situation, der kræver et fælles internationalt modsvar”, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

 

”Houthiernes vedvarende angreb på skibsfarten har skabt en uholdbar situation i Det Røde Hav, som den danske fregat Iver Huitfeldt den kommende tid skal bidrage til at løse. Der er tale om en skarp mission, hvor der kan blive behov for at anvende våbenmagt i selvforsvar samt i beskyttelsen af civile skibe. Men da jeg inden afsejling besøgte fregatten og talte med besætningen, blev jeg kun bekræftet i, at det er en opgave, de er klar til at løfte”, siger forsvarschef Flemming Lentfer.

 

Danmark deltager i en række initiativer for maritim sikkerhed i regionen, herunder i Combined Maritime Forces i Bahrain og den europæiske mission EMASoH ved Hormuzstrædet for at beskytte navigationsfriheden i området. Den danske fregat Iver Huitfeldt vil med Folketingets mandat også kunne indgå i en ny kommende EU-ledet sømilitær operation i og omkring Det Røde Hav til styrkelse af den maritime sikkerhed.

 

Fakta

  • Fregatten Iver Huitfeldt indgår i den amerikansk-ledede Operation Prosperity Guardian under den internationale maritime koalition Combined Maritime Forces, der udgøres af 39 lande.
  • Iver Huitfeldt vil jf. regeringens beslutningsforslag B103 kunne indsættes i en mulig kommende EU-ledet sømilitær mission i og omkring Det Røde Hav.
  • B103 blev vedtaget i Folketinget 6. februar 2024.
  • På baggrund af beslutningsforslag B104, der blev vedtaget i Folketinget 24. januar, har Danmark sendt en stabsofficer til den offensive amerikansk-ledede koalition.