Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Når PULS- og ATMOS-køretøjerne ankommer til Danmark, så bliver de senere klar til operativ brug end oprindeligt antaget. Det har forsvarsminister Troels Lund Poulsen i dag orienteret forligskredsen om.

 

”Jeg kan konstatere, at Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse nu vurderer, at ATMOS- og PULS-systemerne efter alt at dømme først er klar til operativ brug i løbet af 2026 – det er et år senere end forventet, og det er selvsagt problematisk, når vi oprindeligt havde stillet forligspartierne noget andet i udsigt,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Inden ATMOS- og PULS-systemerne kan bruges operativt, skal der blandt andet trækkes kabler, indbygges taktiske radioer samt installeres et føringsstøttesystem, så køretøjerne kan operere integreret med resten af brigadens enheder. Derudover skal der gennemføres testskydninger mv. Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har oplyst, at estimatet for klargøring af køretøjerne efter levering til Danmark er udvidet fra 6 til 18 måneder.

 

Forsvarskommandoen vurderer dog, at den justerede implementeringsplan for systemerne ikke påvirker de beredskaber, som Danmark har tilmeldt til NATO.

 

Opbygning af PULS-kapacitet vil blive væsentligt fordyret 

Forsvarsministeren har også orienteret forligskredsen om, at raketkasterkapaciteten PULS vil blive væsentligt dyrere end forventet. Det skyldes, at indholdet af den anskaffelse, der blev besluttet i januar 2023, nu viser sig ikke at være tilstrækkelig til at kunne færdigopbygge kapaciteten.

 

I anskaffelsen i 2023 blev der bl.a. ikke taget højde for yderligere køretøjer, personel, ammunition og etablissement, som Forsvarskommandoen vurderer nødvendige for at kunne færdigopbygge kapaciteten.

 

”Det er dybt problematisk, at det viser sig, at politikerne ikke har taget beslutningen om at købe PULS-systemet på et fuldt oplyst grundlag. Vi risikerer nu at stå med en markant ekstraregning, som skal dækkes af midlerne fra forsvarsforliget. Det er meget utilfredsstillende, at vi ikke har fået fuldt dækkende oplysninger, inden beslutningen blev taget”, siger Troels Lund Poulsen.

 

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og en række af Folketingets partier besluttede i oktober 2023 at indlede en uvildig advokatundersøgelse af anskaffelsen af ildstøttesystemer til Forsvaret i januar 2023. På baggrund af de nye oplysninger i sagen ønsker forsvarsministeren nu at udvide den igangværende undersøgelse, således at den også kommer til at omfatte fordyrelsen og forsinkelsen af opbygningen af en operativ raketkasterkapacitet. Udvidelsen vil blive drøftet med de partier, der har indgået aftalen om den uvildige advokatundersøgelse.

 

”Det her er en alvorlig sag. Det er også en sag, der rejser nogle alvorlige spørgsmål, fordi forligskredsen og Finansudvalget ikke fik det fulde grundlag for den beslutning, som blev truffet i januar 2023. Jeg mener derfor, at vi her har at gøre med et forløb, hvor der er behov for en uvildig afdækning af, hvad der skete og ikke skete, og om der er foretaget dispositioner på baggrund af usaglige hensyn”, siger Troels Lund Poulsen.