Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

En igangværende kvalitetssikring i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har konstateret en række mulige fejl, der både angår nyindkøbte samt eksisterende gummibåde. Afdækningen indikerer, at FMI over en årrække ikke i tilstrækkelig grad har foretaget den fornødne kontrol og kvalitetssikring.

 

Derfor iværksætter forsvarsminister Troels Lund Poulsen nu en ekstern advokatundersøgelse af sagen. Det har han i dag orienteret Folketinget om.

 

”Det er for tidligt at drage konklusioner, men de forhold der er konstateret indtil nu, kan potentielt være alvorlige, hvilket kalder på, at vi får afdækket sagens faktiske forhold”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

På baggrund af de foreløbigt konstaterede forhold har FMI besluttet at stoppe indkøb ved producenten af gummibådstypen. FMI er pt. i gang med at finde løsninger mhp. at sikre den fortsatte drift af gummibådene.

 

”Det er vigtigt, at tingene går rigtigt for sig, men vi må ikke glemme sikkerheden ved brug af gummibådene og Søværnets operative behov for kapaciteten. Derfor vil arbejdet med at understøtte en sikker operativ drift af gummibådene også fortsætte parallelt med den eksterne undersøgelse. Retningslinjerne for brug af gummibådene blev opdateret i oktober og tilsvarende er FMI i gang med at udbedre tekniske mangler”, siger Troels Lund Poulsen.