Forsvarsminister Troels Lund Poulsen med sin belgiske ministerkollega, Ludivine Dedonder, på Fighter Wing i Skrydstrup.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen med sin belgiske ministerkollega, Ludivine Dedonder, på Fighter Wing i Skrydstrup. Foto: Forsvarsministeriet.

Træningen af ukrainske piloter samt støttepersonel på Flyvestation Skrydstrup sker inden for rammen af den internationale flyvevåbenkoalition. Danmark leder koalitionen sammen med USA og Nederlandene, der blev etableret sidste år og tæller 16 medlemslande. Som medlem af koalitionen er Belgien blandt de lande, der bidrager med F-16 fly og instruktører til Danmarks træningsindsats.

 

”Træningen af det ukrainske personel forløber godt, og jeg er stolt over, at ukrainske piloter træner i dansk luftrum i danske F-16-fly. At træningen skrider fremad skyldes ikke mindst uvurderlige bidrag fra lande som Belgien, Norge og Canada. Vi har et forbilledligt samarbejde i koalitionen. Jeg har bl.a. brugt dagen i Skrydstrup på en meget frugtbar drøftelse om F-16-samarbejdet med min belgiske ministerkollega”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Målet med træningen er at sikre, at det ukrainske luftvåben får de bedst mulige forudsætninger for at flyve, servicere og vedligeholde de F-16 kampfly, som Danmark og andre allierede donerer til Ukraine. Som et led i den internationale indsats til støtte for Ukraine, indgår de første F-16 træningsmoduler nu i EU´s militære træningsmission til støtte for Ukraine. Det er vigtigt for koordineringen af den samlede europæiske Ukraineindsats. 

 

“Som belgisk forsvarsminister er jeg stolt af, at vores belgiske luftvåben kan deltage i dette afgørende træningsprogram for ukrainske F-16-piloter, jordpersonel og teknisk personel. For at kunne operere en F-16-flåde er den tekniske del lige så vigtig som den flyvende del, hvorfor det belgiske forsvarsministerium arbejder hårdt sammen med vores partnere i den belgiske forsvarsindustri, ikke blot for at træne ukrainske teknikere, men også for at tilvejebringe den hårdt tiltrængte tekniske support for flåden. Denne samlede indsats med vores partnere fra den internationale F-16-koalition resulterer i en fælles og succesful tilgang til opbygningen af et moderne ukrainsk luftvåben, der er i stand til at forsvare sin befolkning og sit territorium på både mellem og langt sigt. Jeg vil gerne takke alle, der har været involveret i træningsprogrammet, særligt vores belgiske personel og det danske forsvarsministerium for koordination og gæstfrihed. Sammen vil vi fortsætte med at støtte Ukraine og forsvare europæiske værdier”, siger Belgiens forsvarsminister, Ludivine Dedonder.

 

”Det samlede bidrag fra landene i kampflykoalitionen sender et vigtigt signal om sammenholdet bag støtten til Ukraine. Donation af fly og træningen af piloter er et afgørende og meget værdsat bidrag til Ukraine i den kamp, vi skal fortsætte med at støtte for både Ukraines, men i lige så høj grad for Europas skyld”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

I tillæg til træningen forbereder Forsvaret donation af de første danske F-16-fly til Ukraine, der forventes leveret til Ukraine i sommeren 2024.