Kort over Norden

Det nordiske forsvarssamarbejde omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Illustration.

I Tórshavn vil forsvarsministrene fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island samt ministeren for udenrigsanliggender, industri og handel for Færøerne og en repræsentant for Grønland blandt andet drøfte den sikkerhedspolitiske situation i Arktis og Nordatlanten. Derudover vil forsvarsministrene fra NORDEFCO-medlemslandende underskrive en ny vision for det nordiske forsvarssamarbejde. Visionen markerer, at Finland og Sverige er medlemmer af NATO. 

 

Der vil være en underskriftsceremoni og et pressemøde tirsdag 30. april kl. 10.35-11.10, hvor de fem NORDEFCO-landes forsvarsministre vil være til stede, samt ministeren fra Færøerne og repræsentanten fra Grønland.

 

Pressemøde og underskriftsceremoni finder sted på Hotel Hafnia, Áarvegur 8, FO-100.

 

Tilmelding senest mandag 29. april kl. 12.00 til presse@fmn.dk.