Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

På initiativ fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen har forsvarsministrene fra Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Nederlandene og Polen sendt et fælles brev til Europa-Kommissionen, EU’s Fælles Udenrigstjeneste, Det Europæiske Forsvarsagentur og de andre europæiske lande forud for dagens EU-forsvarsministermøde. I brevet foreslås fire konkrete sigtelinjer for samarbejdet med Ukraines forsvarsindustri.

 

”Sammen med de syv andre forsvarsministre lægger vi op til, at der hurtigst muligt udarbejdes en EU-handlingsplan for Ukraines integration i den europæiske forsvarsindustri. Det skal blandt andet sikre adgang for Ukraine i EU’s programmer for forsvarsindustri og forsvarsinnovation. En styrket ukrainsk forsvarsindustri er essentiel for Ukraine – og for vores forsyningssikkerhed i Europa”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Ifølge tal fra Europa-Kommissionen er næsten 80 procent af det forsvarsmateriel, der er blevet indkøbt af EU’s medlemsstater siden Ruslands invasion af Ukraine og frem til i dag, blevet købt uden for Europa. Men den tendens er ikke holdbar, hvis der skal opbygges en industri i Europa, der kan levere på medlemslandenes behov. Det er en forudsætning for EU’s fortsatte militære støtte til Ukraine og EU’s evne til at tage større ansvar for egen sikkerhed, at vi opbygger forsyningssikkerheden i Europa.

 

Sammen med sine syv ministerkolleger understreger Troels Lund Poulsen i brevet også nødvendigheden af, at opbygge vedligeholdelseskapacitet lokalt i Ukraine gennem industrielle partnerskaber og målrettede indsatser.

 

”For at det kan lykkes, skal vi have skabt gode EU-rammer for opbygningen af langsigtede og strategiske industrielle partnerskaber mellem ukrainske og europæiske virksomheder. Danmark har taget første skridt og meddelt, at vi vil investere direkte i ukrainsk forsvarsindustri. Det vil ubetinget styrke Ukraine, at flere EU-lande bakker op om den danske investering og følger vores eksempel”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Foruden styrkelsen af den europæiske forsvarsindustri vil EU’s fortsatte militære støtte til Ukraine være højt på dagsordenen under forsvarsministermødet i Bruxelles.

 

Fakta

  • Brevet til bl.a. Europa-Kommissionen om den europæiske forsvarsindustri er sendt på dansk initiativ.
  • Brevets syv andre afsendere er forsvarsministre fra Estland, Polen, Sverige, Finland, Letland, Litauen og Nederlandene.
  • Den 5. marts 2024 fremsatte Europa-Kommissionen og EU’s Højtstående Repræsentant for Udenrigsanliggender en Europæisk Forsvarsindustriel Strategi, der bl.a. vedrører partnerskaber og behovet for at skabe tættere relationer mellem den ukrainske og den europæiske forsvarsindustri. Det er denne del af strategien, som indsatsen skal videreudvikle og konkretisere.