miljøskibe

Søværnets miljøskibe. Foto: Forsvaret.

Leje af eksisterende fartøjer eller nybygning af fartøjer. Det er bud på mulige løsninger til håndtering af de nuværende udfordringer med Forsvarsministeriets havmiljøberedskab. Det har forsvarsminister Troels Lund Poulsen i dag orienteret Folketinget om.

 

Statsrevisorerne offentliggjorde den 22. januar 2024 Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets havmiljøberedskab. Rigsrevisionen konkluderer, at beredskabet ikke kan bekæmpe alle de typer af forurening, der følger af lovgivningen, at beredskabet ikke har tilstrækkelig kapacitet, og at beredskabet ikke kan bekæmpe forurening hurtigt nok.

 

”Det er ingen hemmelighed, at Forsvarets fire miljøskibe, der i dag udgør kernen i havmiljøberedskabet, er teknisk udfordrede grundet alder og deraf følgende nedslidning. Jeg har derfor allerede sideløbende med Rigsrevisionens undersøgelse iværksat en afdækning af, hvilke initiativer der kan tages for, at havmiljøberedskabet kan styrkes på kort sigt. Det er afgørende, at der både på den korte og lange bane træffes foranstaltninger, der sikrer, at det nuværende havmiljøberedskab styrkes. Derfor drøftes ovenstående løsningsmuligheder med forligskredsen, hvor vi snarest muligt vil træffe en beslutning,” siger Troels Lund Poulsen.

 

Baggrund om beredskabet til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening

Forsvarsministeriet skal bekæmpe olie- og kemikalieforurening på havet, herunder på lavt vand langs kysterne. Beredskabsopgaven hører under Forsvarskommandoen. Ministeriets forpligtelser er både reguleret af national lovgivning i form af havmiljøloven og af internationale konventioner, herunder Helsingfors-konventionen.

 

Forsvarsministeriet har fire dedikerede miljøskibe, der kan indsættes til at bekæmpe forurening af havet. Miljøskibene ligger i hhv. Frederikshavn og Korsør. Det samlede havmiljøberedskab består herudover af en række skibe fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, der kan bidrage til inddæmning og bekæmpelse af forurening af havet.