Frivilligprisen 2023

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen uddelte Frivilligprisen 2023 til to frivillige henholdsvis oversergent Kasper Kamp Simonsen fra Hjemmeværnet og Viktor Nørgaard Rimdal fra redningsberedskabet. Foto: Forsvarsministeriet.

Der var brede smil hele vejen rundt, da forsvarsminister Troels Lund Poulsen uddelte Frivilligprisen 2023 til to frivillige fra henholdsvis Hjemmeværnet og redningsberedskabet. Det skete ved et arrangement på Frederiksberg Slot fredag den 3. maj 2024.

 

”Den frivillige indsats i forsvaret spiller en større og vigtigere rolle i en ny, sikkerhedspolitisk virkelighed. Det stiller større krav til Hjemmeværnet og redningsberedskabets opgaveløsning og parathed. Årets modtagere af Frivilligprisen er derfor gode eksempler på de bærende kræfter i forsvarets frivillige indsats”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Fra Hjemmeværnet modtager oversergent Kasper Kamp Simonsen Frivilligprisen 2023. Kasper er ledende instruktør på flere uddannelser ved Hjemmeværnsskolen og har forestået undervisning af to hold ukrainske befalingsmænd i 2023.

 

Fra redningsberedskabet er modtageren af Frivilligprisen 2023 Viktor Nørgaard Rimdal. Viktor har siden 2018 leveret en stor indsats i Beredskabsstyrelsen Midtjylland og er derudover også frivillig ved Østjyllands Brandvæsen i Skanderborg, juniorbrandkorpset i Aarhus, Unge I Beredskab og Beredskabsforbundet.

 

”Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at rette tak til alle de frivillige, der landet rundt er med til at gøre Danmark til et tryggere sted. De frivillige enheder løser opgaver for Forsvaret, politiet og andre myndigheder. Det frigør tid og ressourcer, som kan anvendes andetsteds og jeg håber, at årets modtagere af Frivilligprisen kan tjene som inspiration for andre, der overvejer at melde sig som frivillige,” siger Troels Lund Poulsen.

 

FAKTA

Frivilligprisen tildeles frivillige eller frivillige enheder i Hjemmeværnet og redningsberedskabet. De frivillige er en central og bærende del af samfundsberedskabet. Formålet med prisen er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.

 

Frivillige i Hjemmeværnet og redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet og Forsvaret kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til Frivilligprisen. Frivilligkontaktudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité. Priserne uddeles hvert år af forsvarsministeren.