Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet

Større materielanskaffelser er i gennemsnit 4,5 år forsinket, flere anskaffelser lever ikke op til det planlagte indhold, og det er uklart, om anskaffelsernes økonomiske ramme er overholdt. Det konkluderer Rigsrevisionen i beretningen om Forsvarsministeriets større anskaffelser af materiel, som i ministeriet varetages af Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse (FMI).

En kritik, som Forsvarsministeriet anerkender. 

”Jeg ser med stor alvor på Rigsrevisionens generelle kritik og udfordringerne med større anskaffelser af materiel. Det er et område, som jeg har stort fokus på. Vi er i gang med en historisk styrkelse af dansk forsvar og sikkerhed, og vi har et ansvar for, at de mange penge bliver brugt på den bedste mulige måde”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen. 

Rigsrevisionens beretning omhandler større anskaffelser af materiel. Her er der taget udgangspunkt i 20 ud af 35 anskaffelser til en værdi af ca. 11 mia. kr., der blev afsluttet i forligsperioden 2018-2023. 

”Det er desværre ikke første gang, at en lignende kritik rejses. Der er allerede igangsat en analyse af FMI’s samlede organisation og opgaveportefølje. Analysen har til formål at understøtte, at FMI’s organisation, processer og ressourcer indrettes på en måde, så FMI er bedre rustet til nuværende og fremtidige opgaveløsning”, tilføjer Troels Lund Poulsen. 

Analysen af FMI’s samlede organisation og opgaveportefølje forventes afsluttet medio 2024, og den videre håndtering vil blive drøftet med forsvarsforligskredsen.