HKH

Gallaportræt januar 2022. Foto: Hasse Nielsen.

Danmarks nye konge har bred militær erfaring fra Forsvaret, hvor Hans Majestæt har gennemført en række militære uddannelser og gjort tjeneste i hele kongeriget.

 

”Jeg er glad for, at den nye regent, Hans Majestæt Kong Frederik 10., er udnævnt til admiral og firestjernet general. Det er helt naturligt i forlængelse af den mangeårige nære tilknytning, som Kongen har til Forsvaret,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Kongens militære uddannelse begyndte i 1986 ved Den Kongelige Livgarde, og sidenhen har Kongen blandt andet gennemført specialoperationsuddannelsen ved frømandskorpset i 1995.

 

I 2000 deltog Kongen i "Ekspedition Sirius 2000". En fire måneder og 2.795 kilometer lang slædeekspedition nord om Grønland.

 

Fra 2001 til 2002 gennemgik Kongen videreuddannelsestrin II for ledere ved Forsvarsakademiet. Kongen var i perioden 2002-2003 tjenestegørende ved Forsvarskommandoen og fra 2003 lærer ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet.

 

I april 2015 blev Kongen udnævnt til kontreadmiral i Søværnet og generalmajor i Hæren og Flyvevåbnet.

 

”Forsvaret er stolt af, at Kongen har valgt at have den tætte tilknytning til Forsvaret, og at han har brugt meget tid på militær uddannelse. Det er tydeligt for alle, at Kongen har en særlig stjerne blandt soldaterne,” siger forsvarschef Flemming Lentfer.