Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet

Ved en kvalitetssikring i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er der konstateret en række mulige fejl ved både nyindkøbte og eksisterende gummibåde. På den baggrund er det besluttet at iværksætte en uvildig advokat­undersøgelse af begivenhedsforløbet i forbindelse med indkøb af, mulige fejl ved og utilstrækkelig kontrol med Forsvarets gummibåde. 

I dag har forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenteret forligskredsen for kommissoriet for advokatundersøgelsen. 

”De forhold, som er konstateret indtil nu, kan potentielt være alvorlige. Det er for tidligt at drage konklusioner, men det kalder på, at vi får afdækket sagens faktiske forhold i form af en uvildig advokatundersøgelse”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

De centrale emner for undersøgelsen omfatter overordnet tre temaer. Det drejer sig dels om begivenhedsforløbet og beslutningsprocessen i forbindelse med anskaffelsesprocessen vedrørende gummibådene, dels om FMI’s proces for kontrol og varemodtagelse og endelig, hvorvidt der i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses samarbejde med leverandøren er handlet kritisabelt. 

Advokatundersøgelsen ønskes afsluttet senest med udgangen af 2024. 

FMI oplyser, at dele af sagen endvidere er anmeldt til politiet.