F35

Dansk F-35-kampfly. Foto: Rebekka Søndergaard/Forsvaret.

Da der er usikkerhed om leveringen af de næste F-35-kampfly, beder forsvarsminister Troels Lund Poulsen om, at Forsvaret kigger på mulige løsninger, der kan imødegå en eventuel forsinkelse.

 

”Jeg har i dag orienteret forligskredsen om, at der fortsat er usikkerhed omkring leveringen af de næste F-35-kampfly. Det er for tidligt at sige, hvad det kommer til at betyde, men jeg har bedt Forsvaret om at kigge på mulige initiativer, der kan imødegå forsinkelsen”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Producenten Lockheed Martin forfølger en målsætning om, at de første F-35-fly i såkaldt TR-3-konfiguration er klar omkring juli 2024, men der er risiko for forsinkelser. Der er således endnu ikke et klart billede af, hvornår de næste danske F-35-kampfly præcis kan forventes leveret.

 

For at have de bedste betingelser for at kunne håndtere forsinkelsen igangsætter Forsvaret nu en række forberedelser. Det indebærer:

 

  • Forberedelse af en eventuel midlertidig hjemtagning af et antal F-35-fly fra den fælles uddannelsesfacilitet på Luke Air Force Base i Arizona, USA.
  • Muligheder for støtte fra andre nationer, så omskoling af danske piloter kan fortsætte på Luke Air Force Base i perioden, hvor de danske fly er hjemtaget.
  • Muligheder for at købe eller låne F-35-fly fra andre F-35-nationer.
  • Eventuel justering af de politisk fastsatte F-35-milepæle.

 

”Jeg har bedt Forsvaret forberede en række løsningsforslag, der kan lægges til grund for en samlet løsning, som vi kan drøfte og beslutte i forligskredsen. F-35-kampflyene er en stor investering for Danmark, som får betydning for vores forsvar og sikkerhed i mange år frem. Det er afgørende, at vi følger sagen tæt”, siger Troels Lund Poulsen.

 

Det bemærkes, at situationen ikke forventes at påvirke donationen af F-16-fly til Ukraine, der fortsat har prioritet, samt Danmarks forpligtelser over for NATO i en krisesituation.