Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Advokatundersøgelsen af sagen om indkøb af nye ildstøttesystemer til Forsvaret bliver nu udvidet. Det er partierne bag undersøgelsen enige om, efter de den 9. april blev orienteret om de nye oplysninger, der er kommet frem i sagen.

 

”Det er dybt problematisk, at anskaffelsen af ildstøttesystemerne ikke er sket på et fuldt oplyst grundlag, og derfor er der også behov for at afdække, hvad der skete og ikke skete, siden man ikke fik de nødvendige informationer tilbage i januar 2023, da beslutningen skulle træffes i forligskredsen og i Finansudvalget,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Forsvarsforligskredsen er også blevet orienteret om, at det forventes at tage cirka et år mere end oprindeligt oplyst, inden ildstøttesystemerne PULS og ATMOS fra Elbit vil kunne tages i operativ anvendelse ved enhederne i Hæren. Samtidig vil raketkasterkapaciteten PULS blive væsentligt dyrere.

 

Undersøgelsen ventes færdig i løbet af juli måned

Oprindeligt skulle den uvildige Elbit-advokatundersøgelsen så vidt muligt have været afsluttet den 1. april, men advokatundersøgelsen er forsinket, bl.a. fordi det har vist sig at være en mere tidskrævende og kompleks opgave end forventet at fremsøge de relevante dokumenter, der er fordelt på et stort antal sager på tværs af de involverede myndigheder og enheder.

 

Udvidelse af advokatundersøgelsen betyder, at den bliver forlænget, da advokaterne skal have tid til at undersøge de nye forhold. Derfor ventes den samlede rapport nu at være afsluttet og afleveret i løbet af juli måned.

 

Det er regeringen, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, der står bag den uvildige advokatundersøgelse af centrale dele af forløbet i sagen om indkøb af ildstøttesystemer fra virksomheden Elbit Systems til Forsvaret i januar 2023.