F-35 bliver Danmarks næste kampfly og skal fra 2027 overtage efter F-16 kampflyet. Foto: Simon Elbeck.

F-35-kampfly. Foto: Forsvarsgalleriet.

Skibsbaseret anti-ubådskapacitet, F-35-kampfly, værnepligt og opbygningen brigaden. Det er nogle af de analyser, som regeringen og forligspartierne er blevet enige om at igangsætte. Analyserne skal danne grundlag for forhandlingerne af kommende forligsinitiativer og de første ventes færdige allerede i januar.

 

”Det er vigtigt for mig, at vi kommer i gang med opbygningen af Forsvaret, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan sætte en række analyser i gang. Analyserne vil udgøre et solidt udgangspunkt, når vi i det nye år skal træffe beslutninger om styrkelsen af dansk forsvar og sikkerhed”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Helt konkret er regeringen og forligspartierne blevet enige om at igangsætte en række analyser, hvor de første seks indeholder:

 

  • Opbygningen af brigaden.
  • Skibsbaseret anti-ubådskapacitet.
  • F-35-kampfly.
  • Luftforsvar på land og fra skibe.
  • Satellit-kapacitet.
  • Værnepligt.

 

Partierne bag forsvarsforliget er enige om, at der er behov for løbende analyser af udviklingen på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Derfor er der også lagt op til, at det løbende vurderes, hvilke elementer der fordrer nærmere analyser, samt hvilke elementer, der skal træffes konkrete investeringsbeslutninger om her og nu.

 

Analyserne skal give et mere fyldestgørende beslutningsgrundlag med henblik på investeringsbeslutninger i senere delaftaler.

 

”Med forsvarsforliget for 2024-33 lægger regeringen blandet andet op til, at Danmark i højere grad skal opfylde NATO’s styrkemål. Analyserne skal give os et bedre beslutningsgrundlag og er bl.a. udvalgt med afsæt i, at Danmark i højere grad skal kunne leve op til forventningerne fra NATO, EU og allierede,” siger Troels Lund Poulsen.