Garderkasernen i Høvelte efter snefald januar 2021

Garderkasernen i Høvelte i sne. Thomas H. Reimann/Forsvaret.

Regeringen har sammen med forsvarsforligskredsen aftalt, at der som en del af genopretningen af Forsvarets fundament som det første håndteres en række kritiske og uomgængelige projekter på ejendomsområdet, herunder håndtering af Arbejdstilsynets påbud i forhold til Forsvarets bygninger. Som en del af akutpakken foretages også forbedringer af værnepligtiges indkvarteringsforhold.

 

”Det er helt afgørende for genopretningen af Forsvarets fundament, at vores ansatte har gode arbejdsvilkår. Vi har lyttet til Værnepligtsrådet og iværksætter nu en række initiativer, der skal forbedre indkvarteringsforholdene for vores værnepligtige. Det glæder mig, at implementeringen af genopretningsplanen på ejendomsområdet er godt i gang. Det er et vigtigt arbejde at sørge for, at dansk Forsvar får ordentlige fysiske rammer til personel og materiel. Det har vi sammen med forligspartierne sat i gang”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Akutpakken skal håndtere akutte og prioriterede projekter på ejendomsområdet, herunder bl.a. projekter ved:

 

  • Varde Kaserne: Klargøring af bygninger til pudsestuer samt renovering af vinduer
  • Livgardens Kasserne i Gothersgade: Nyt tag, ventilation samt vedligeholdelse af facader og renovering af kloakering på kasernen
  • Høvelte Kaserne: Udskiftning af vinduer og døre samt renovering af belægningsstuer til værnepligtige
  • Vordingborg Kaserne: Vedligeholdelse af tekniske anlæg samt forøgelse af tørrestuers kapacitet, som kan forbedre indkvarteringsforhold for de værnepligtige

 

”Det er en stor opgave, vi har foran os med løbende at sikre, at genopretningen af Forsvarets fundament er på rette spor. Men det er fuldkommen afgørende, at vi lykkes. Derfor er det også helt afgørende, at der er opbakning fra et meget bredt flertal i Folketinget til aftalen”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.  

 

I planen for genopretning af forsvarets fundament blev der tilført ca. 1,9 mia. kr. til ejendomsområdet i forligsperioden. Akutpakken finansieres som en del af genopretningsplanen.

 

Ud over Akutpakken iværksættes en analyse for at afdække tilstanden af Forsvarets bygninger, herunder omfanget af efterslæbet på Forsvaret bygninger. Det sker med henblik på at sikre grundlaget for, at Forsvaret på sigt har de nødvendige bygninger.