miljøskibe

Søværnets miljøskibe. Foto: Forsvaret.

Rigsrevisionen konkluderer i sin beretning, at beredskabet ikke kan bekæmpe alle de typer af forurening, der følger af lovgivningen, at beredskabet ikke har tilstrækkelig kapacitet, og at beredskabet ikke kan bekæmpe forurening hurtigt nok. Rigsrevisionen bemærker bl.a., at de fire miljøskibe ikke er gastætte og derfor ikke kan bekæmpe kemikalier, der afgiver giftige gasdampe. Endelig bemærkes det, at de nuværende fire dedikerede miljøskibe er ramt af fejl, nedbrud og reparationer i en grad, der gør, at de ikke kan indgå fuldt ud i beredskabet.

 

Læs hele beretningen her (på Rigsrevisionens hjemmeside)

 

”Det er ingen hemmelighed, at Forsvarets miljøskibe, der i dag udgør kernen af havmiljøberedskabet, er teknisk udfordrede grundet alder og deraf følgende nedslidning. Det er en problemstilling, som har været kendt i mange år, og som af flere omgange er drøftet i forsvarsforligskredsen. Jeg tager Rigsrevisionens kritik meget alvorligt og vil tage initiativ til, at vi i forsvarsforligskredsen inden længe fortsætter vores drøftelser af mulige løsninger på både kort og længere sigt. Vi skal finde en farbar vej frem for at gøre noget ved de her problemer”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Forsvarsministeriet har igangsat en afdækning af mulighederne for at afbøde problemerne med det nuværende havmiljøberedskab. Afdækningen forventes afsluttet i marts.

 

Baggrund om beredskabet til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening

Forsvarsministeriet skal bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet, herunder på lavt vand langs kysterne. Beredskabsopgaven hører under Forsvarskommandoen. Ministeriets forpligtelser er både reguleret af national lovgivning i form af havmiljøloven og af internationale konventioner, herunder Helsingfors-konventionen.

 

Forsvarsministeriet har fire dedikerede miljøskibe, der kan indsættes til at bekæmpe forurening af havet. Miljøskibene ligger i Frederikshavn og Korsør. Det samlede havmiljøberedskab består herudover af en række skibe fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, der kan bidrage til inddæmning og bekæmpelse af forurening af havet.