Forsvarsministeriets it-strategi 2016-2019 (forlænget til 2020) fastlægger koncernens digitale visioner og styringsprincipper. It-strategien tager udgangspunkt i de opgaver, som Forsvarsministeriet med underlagte styrelser står overfor i de kommende år.

It-strategien er udarbejdet med fokus på at understøtte koncernens samlede forretning og tager dermed udgangspunkt i de strategier, politikker og bestemmelser, som koncernen er omfattet af, med inddragelse af erfaringer fra andre offentlige og private virksomheder. Forsvarsministeriets styrelser har alle givet input til it-strategien, og de har været med til at sikre, at den organisatoriske og teknologiske omstillingsproces, som allerede er igangsat, er afspejlet.

Strategien skal opfattes bredt og indeholder både teknologi, organisering og anvendelse i hele Forsvarsministeriets koncern, fra den indsatte soldat og redningsarbejder til sagsbehandleren i Regnskabsstyrelsen og i departementet. It-strategien henvender sig til alle, der stiller krav til, træffer beslutninger om og anvender it, altså både chefer og medarbejdere.

Målet med it-strategien er ikke at iværksætte konkrete it-projekter. Derimod fastlægger it-strategien indsatsområder og initiativer, som både styrelserne og departementet må forholde sig til. Nogle af initiativerne sikrer, at opgaver i styrelserne bliver løst mere effektivt - og andre er med til at skabe fundamentet for koncernens fremtidige it-løsninger og dermed medvirke til at understøtte den operative indsats. Samlet set er initiativerne led i en organisatorisk og teknologisk konsolidering, der danner grundlag for fremtidens it i Forsvarsministeriet. 

 

Sidst opdateret 1. juli, 2020 - Kl. 12.37