National Handlingsplan. Motiv skib.

Forsidefoto fra National handlingsplan. Dansk fregat i fuld fart. Foto: Forsvaret.

Den nationale handlingsplan understøtter danske interesser i forhold til EU’s Forsvarsfond. Helt konkret sikrer planen øget dialog mellem forsvaret, virksomheder og forskningsinstitutioner.

 

Handlingsplanen indeholder i alt 20 konkrete initiativer, herunder støtte til konsortiedannelse mellem danske og udenlandske virksomheder og forskningsinstitutioner under Forsvarsfonden, medfinansiering til konkrete forsvarsfondsprojekter samt videndeling om fondens potentiale for danske aktører. Alle initiativer sætter rammerne for Danmarks interessevaretagelse i forhold til danske virksomheders og forskningsinstitutioners udbytte af Forsvarsfonden.

 

Ud over Forsvarsministeriet, Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og Finansministeriet består den rådgivende gruppe af aktører på tværs af industri og forskningsinstitutioner.

 

EU’s Forsvarsfond støtter finansiering af forsknings- og udviklingssamarbejde på forsvarsområdet i perioden 2021-2027 for blandt andet at integrere og styrke EU’s forsvarsindustri. Hovedparten af fondens midler vil gå til udvikling af forsvarsmateriel. Fondens økonomiske ramme på 8 mia. euro er fastsat i EU’s flerårige finansielle ramme (MFF) for perioden 2021-2027.

 

Initiativer

1. Militære kapacitetsbehov

Initiativ 1.1: Oprettelse af Militærteknologisk Koordinationsforum
Initiativ 1.2: Styrket dialog om militærteknologiske prioriteter, udviklingsbehov og anskaffelsesplaner
Initiativ 1.3: Invitation af virksomheder til at præsentere interessesammenfald i forhold til Forsvarsfonden

2. Match-making og konsortiedannelse

Initiativ 2.1: Match-making under Forsvarsfondens industrispor
Initiativ 2.2: Match-making under Forsvarsfondens forskningsspor
Initiativ 2.3: Mulig oprettelse af et Nationalt Forsvarsteknologisk Center

3. Medfinansiering

Initiativ 3.1: Medfinansiering gennem Forsvarsministeriets medfinansieringsordning
Initiativ 3.2: Undersøgelse af mulighed for medfinansiering via forskningsfinansierende fonde
Initiativ 3.3: Undersøgelse af mulighed for medfinansiering via industrisamarbejdsforpligtelser
Initiativ 3.4: Undersøgelse af mulighed for medfinansiering via virksomheder og fonde

4. Internationalt samarbejde

Initiativ 4.1: Afdækning af internationalt myndighedssamarbejde på forsvarsområdet
Initiativ 4.2: Fremme af danske positioner og interesser i EU-forhandlinger om Forsvarsfonden
Initiativ 4.3: Præsentation af danske positioner i forhold til Forsvarsfonden
Initiativ 4.4. Industriens og forskningsinstitutionernes interessevaretagelse i forhold til Forsvarsfonden

5. Rådgivning og oplysning

Initiativ 5.1: Styrket støtte og oplysning gennem Forsvarsministeriet
Initiativ 5.2: Rådgivning om Forsvarsfonden gennem Erhvervsministeriet
Initiativ 5.3: Afklaring af regelgrundlag for forbehold gennem Udenrigsministeriet
Initiativ 5.4: Udbredelse af kendskab til muligheder og udfordringer ved Forsvarsfonden
Initiativ 5.5: Danske eksperter i EU-Kommissionens ekspertpulje
Initiativ 5.6: Sekundering af danske nationale eksperter

For en nærmere beskrivelse af de enkelte initiativer, se handlingsplanens side 22-33.

Pressemeddelelse om lancering

  • Udgiver

    Forsvarsministeriet og øvrige

  • Udgivelsesdato

    12. december, 2019

Hent publikation