Som offentlig myndighed har Forsvarsministeriet pligt til at informere offentligheden om Forsvarsministeriets virksomhed. Dette fremgår af lov om offentlighed i forvaltningen, § 17 om aktiv information. Derfor prioriterer vi at informere om, hvad vi står for, hvordan vi løser vores opgaver og anvender de ressourcer, vi har fået stillet til rådighed.

På Forsvarsministeriets hjemmeside kan du således bl.a. finde oplysninger om:

Ovenstående retningslinjer gælder for fmn.dk. På Forsvarsministeriets myndigheders hjemmesider vil du kunne finde en række myndighedsspecifikke oplysninger.

Alle informationer på fmn.dk opdateres som udgangspunkt en gang årligt. Afhængig af informationernes karakter, opdateres oplysningerne derudover efter behov. Mange oplysninger meddeles via hjemmesidens nyhedsmodul. Det er muligt at søge på alt indhold på fmn.dk samt på resten af ministerområdets hjemmesider. Der kan også søges i nyhedsmodulernes artikelarkiver.

Særlige hensyn

I dele af Forsvarsministeriets koncern er kommunikationen i visse tilfælde begrænset af hensynet til funktionsvilkår, personalets sikkerhed og samarbejdspartnere i ind- og udland. Derudover er der hensyn til personsager, kommercielt fortrolige forhold og igangværende operationer. Dette kan have betydning for hvornår, og hvor meget vi kan kommunikere.

Læs mere i vores kommunikationspolitik

Sidst opdateret 26. januar, 2024 - Kl. 15.01