Det danske træningsbidrag til støtte for ukrainsk forsvar – Storbritannien

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark støttet Ukraine med blandt andet våben, udstyr og militær træning. Foto fra dansk træning af ukrainsk forsvar i Storbritannien. Foto: Simon Elbeck.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark støttet Ukraine med blandt andet våben, udstyr og militær træning.

 

Ukrainefonden garanterer langsigtet støtte

I marts 2023 oprettede regeringen og et bredt flertal i Folketinget Ukrainefonden, der skal sikre fortsat dansk støtte.

 

Der er indtil videre afsat 32,6 mia. kr. i Ukrainefonden til militær støtte i form af våben og træningsindsatser.

 

Derudover støtter Ukrainefonden to andre fokusområder, der særskilt er afsat penge til:
 

 • Civil støtte til akutte, humanitære indsatser og langsigtet genopbygning
 • Erhvervsindsatser, hvor danske virksomheder kan hjælpe med genopbygning af landet.

Danmarks militære støtte gør en forskel

De danske og vestlige donationer gør en forskel og har haft betydning for ukrainernes frihedskamp.

 

Danmarks donation af langtrækkende Harpoon kystforsvarsmissilsystemer til Ukraine i foråret 2022 er et eksempel på en donation, som var med til at sikre Ukraine adgang til Sortehavet, hvilket skabte forudsætningen for indgåelse af FN’s kornaftale.

 

Danmark har indtil nu truffet beslutning om militær støtte til Ukraine for 16,8 mia. kr.

 

Uddannelses og træningsaktiviteter

Udover at støtte Ukraine med donationer, bidrager Danmark også til uddannelse og træning af ukrainske soldater, både bilateralt, i samarbejde med andre stater og som en del af EU's træningsmission til støtte for Ukraine (EUMAM Ukraine).

 

Danmark indgår blandt andet i den britisk ledte Operation INTERFLEX, hvor ukrainske soldater uddannes i grundlæggende militære færdigheder. Andre træningsaktiviteter består af minerydnings- og befalingsmandsuddannelse samt uddannelse på doneret materiel som for eksempel Leopard 1 kampvogne og CAESAR artillerisystemer. Derudover har Danmark igangsat træning af ukrainske piloter og støttepersonel på F-16 kampfly.

 

Donationsoverblik

 • 110 stk. Leopard 1A5-kampvogne (dansk-tysk samarbejde).
 • 14 stk. Leopard 2A4-kampvogne (dansk-nederlandsk samarbejde).
 • 15 stk. T-72EA kampvogne (dansk-tjekkisk-nederlandsk samarbejde).
 • Dansk-tysk donation af kommunikationssystemer til Leopard-1A5 kampvogne.
 • Donation af 10 stk. KMT-6 mineplove til kampvogne via Tjekkiet.
 • Dansk-tysk donation af vedligeholdelsesfacilitet til Leopard 2A4 kampvogne.
 • 54 M113 G4 pansrede mandskabsvogne med bevæbning.
 • WISENT bjærgningskøretøjer + WISENT Skrog til støtte for Leopard 1.
 • Broslagningsvogne Biber 1 til støtte for Leopard 1, minesikrede mandskabsvogne.
 • 31 stk. infanterikampkøretøjer via Tjekkiet.
 • Blokke af reaktivt panser til pansrede køretøjer via Tjekkiet.
 • Dansk-tysk donation af 6 stk. panserbjærgningsvogne.
 • Landbaseret Harpoon-kystforsvarssystemer inklusiv missiler.
 • 19 CAESAR 8x8-artillerisystemer.
 • 1/3 finansiering af 16 Zuzana-2-artillerisystemer, brisantgranater, tunge mortérsystemer, drivladninger, fængrør og brandrør til 155 mm artilleriammunition både direkte til Ukraine og til samarbejde med Norge.
 • Mortergranater og artillerigranater via Tjekkiet.
 • 407 Stinger-missiler inklusiv 330 grip stocks og 810 batterier og doneret missiler til luftforsvar.
 • Bidrag til indkøb af luftforsvarssystemer.
 • Missiler til luftforsvar.
 • 8.000 RPG-7-raketsystemer inklusiv 29.000 stk. tilhørende ammunition,
 • 2.700 panserværnsvåben og 6.885 stk. 84 mm Carl Gustaf-ammunition.
 • 40 mm granater til granatkastere og panserværnsvåben via Tjekkiet.
 • Overvågningsdroner, droner til minerydning og udstyr til detektering af fjendtlige droner.
 • 5 stk. anti-drone systemer, granater til droner, samt anti-drone systemer via Tjekkiet.
 • 2 stk. feltbroer.
 • 15 mobile værkstedsløsninger.
 • Ca. 9.750 ton diesel.
 • 15 stk. militære (hærdede) generatorer.
 • 6 stk. hangartelte.
 • CAESAR-vedligeholdelsespakke, beskyttelsesvægge. 6 stk. hangartelte. 9 stk. mobile værkstedsløsninger til reparation af større militære køretøjer.
 • Software til at styrke det ukrainske cyberforsvar.
 • Vinterpakke med blandt andet tøj og soveposer.
 • Derudover støtte med 2.000 beskyttelsesudrustning, 3.000 beskyttelsesveste, 532.500 feltrationer, 3.000 soveposer, 3.000 liggeunderlag, 2.200 førstehjælpstasker og 11.000 kompresforbindinger.
 • 1.300 stk. natbriller, 8.000 stk. huer, 15.000 sæt regntøj, personlig udrustning til ukrainske soldater i Danmark ifm. træning.
 • 12,7 mm tunge maskingeværer og 7,62 mm lette maskingeværer.
 • 5,56 mm ammunition til håndvåben.
 • Pistoler, Geværer og finskytterifler via Tjekkiet.
 • Lette maskingeværer, ammunition til håndvåben, tunge maskingeværer mm. via Tjekkiet.
 • Optiske sigtemidler.
 • Panserminer og minerydningsudstyr til land- og søminerydning herunder minerydningslanger og minerydningskøretøjer.
 • Bomberydningsrobotter.
 • Hold af 65 instruktører til den britiske træningsmission INTERFLEX, træning i rydning af land- og søminer, uddannelse af ukrainske befalingsmænd, uddannelse af ukrainsk personel til brug af forskellige vestlige våbensystemer.
 • En CBRN-beskyttelsespakke med dragter, målere, dekontamineringspulver, 10 håndholdte kemikaliedetektorer og 500 lette beskyttelsesdragter mod kemiske, biologiske, radioaktive og nukleare våben.
 • 1 mobil hospital.
 • 1 teltlejr med plads til 320 personer.
 • 96 beboelsescontainere.
 • 10 el-generatorer 40-80 kVA.
 • 2 generatorer 150 kVA.
 • 3 AM radiotransmittere.
 • 2 Toyota Landcruiser.
 • 4 brandslukningsmoduler.
 • 5.000 varme- og frigørelseshandsker.
 • 2 gennembrydningspakker.
 • 20 varmefyr.
 • Medicinsk udstyr.
 • Materiale til brug for træning i ”hasty search” i nedstyrtede bygninger samt fjernundervisning i brugen af dette.
 • Bidrag til NATO Comprehensive Assistance Package for Ukraine.
 • Bidrag til den britisk ledede International Fund for Ukraine.
 • Støtte til NATO Comprehensive Assistance Package for Ukraine (CAP) (brændstof, førstehjælp, vinterbeklædning, opvarmede telte og generatorer).
 • Indkøb af ikke-dødbringende materiel via NATO Support & Procurement Agency (feltrationer, diesel og beskyttelsesvægge)

 

Selvom der er offentlig interesse for Danmarks militære støtte til Ukraine, kan ikke alle donationer offentliggøres med det samme. Det overvejes løbende, hvilke informationer om Danmarks militære støtte, der kan offentliggøres uden at gå på kompromis med operative hensyn eller hensyn til allierede og samarbejdspartnere.

 

Disse overvejelser sker i tæt samarbejde med både Forsvaret, Forsvarets Efterretningstjeneste, andre relevante ministerier samt internationale samarbejdspartnere.

 

Fælles international hjælp til Ukraine

Det internationale samarbejde om militær støtte til Ukraine bliver koordineret i Ukraine Defense Contact Group (UDCG), der er det centrale politiske og militære forum for international støtte til Ukraine.

 

NATO har styrket det kollektive forsvar på den østlige flanke bl.a. ved tilstedeværelse i Baltikum. EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik er styrket ved at fremme produktion af våben og ammunition til Ukraine.

 

Det internationale samarbejde har derudover affødt en række partnerskaber, som gør nye militære donationer til Ukraine mulige.

 

Eksempler på partnerskaber

Den britiske ledede Internatonal Fund for Ukraine, hvor Danmark sammen med
Storbritannien, Norge, Nederlandene og Sverige samarbejder om indkøb af
våben til Ukraine fra den internationale forsvarsindustri for flere milliarder
kroner.

Leopard 1-kampvogne, hvor Danmark i samarbejde med Tyskland er i gang med at levere 80 1A5-kampvogne samt derudover reservedele til Ukraine.

Leopard 2-kampvogne, hvor Danmark i samarbejde med Nederlandene er i
gang med at levere 14 Leopard 2A4-kampvogne til Ukraine.

F-16 kampfly, hvor Danmark har en ledende rolle i en koalition med blandt
andet Nederlandene, Belgien, Storbritannien og Polen, som vil uddanne og
træne ukrainske piloter og støttepersonel.

Samarbejde med Norge om donation af 155 mm artilleriammunition, hvor
hvert land bød ind med granatdele for at kunne give Ukraine en komplette
granatskud.

Træning i Storbritannien, hvor danske soldater, i tæt samarbejde med kolleger
fra en række andre lande, bidrager til militær grunduddannelse af ukrainske
soldater.

 • Områder

  Ukraine
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 2022
 • Aktuel

  Ja