C-130- transportbidrag af personer og cargo under MINUSMA. Foto: Forsvaret.

C-130- transportbidrag af personer og cargo under MINUSMA. Foto: Forsvaret.

Det danske forsvar har gennem flere år været engageret i Afrika. Engagementet er i overensstemmelse med Danmarks ønske om dels at fremme dansk og europæisk sikkerhed, dels at opbygge lokal og regional kapacitet. Forsvaret af Danmark starter ikke ved egne grænser, hvilket bekæmpelse af international terrorisme er et godt eksempel på. Derfor er Danmark engageret i Østafrika, Sahelregionen og Guineabugten, ligesom Danmark også bidrager til FN, samt er engageret i Mellemøsten, Ukraine og Georgien og var indtil for nyligt i Afghanistan.

Den danske strategi i Afrika går ud på at opbygge kapacitet, så landene selv kan håndtere de udfordringer, de står overfor på kontinentet. Den danske indsats fokuserer derfor på at støtte landene i at blive bedre til at klare egne sikkerhedsudfordringer ved at opbygge deres kapaciteter på forsvars- og sikkerhedsområdet. Det kaldes kapacitetsopbygning. I Afrika er Forsvarets kapacitetsopbygningsindsatser p.t. rettet mod Østafrika, Sahelregionen og Guineabugten.

Forsvarets rolle i Afrika

Forsvarets indsats fokuserer primært på at støtte de pågældende lande med at opbygge de nødvendige kapaciteter til selv at bidrage til opretholdelsen af regional stabilitet.
Forsvaret er engageret for at:

 • Styrke Europas og Danmarks sikkerhed samt varetage danske interesser.
 • Bidrage til regional og kontinental stabilitet i Afrika.
 • Støtte med opbygning af de afrikanske forsvarskapaciteter.

 

Initiativer i Østafrika

Programmet for Afrikas Horn har et regionalt fokus på voldelig ekstremisme, grænseoverskridende, organiseret kriminalitet til lands og til vands samt kapacitetsopbygning af nationale og regionale konflikthåndteringskapaciteter og kompetencer. Initiativer i Østafrika inkluderer støtte til den Østafrikanske Reaktionsstyrke – Eastern Africa Standby Force (EASF) – bl.a. med udsendelse af en civil rådgiver og en politirådgiver, støtte til Den kenyanske Flåde med henblik på at styrke flådens evne til at eksekvere maritim myndighedsudøvelse samt bekæmpelse af pirateri og øvrig maritim kriminalitet, samt støtte via International Peace Support Training Centre (IPSTC) – til træning af afrikanske soldater, politifolk og civile eksperter i at kunne indgå i fredsstøttende missioner. Forsvaret bidrager ligeledes med flere rådgivere.

Herudover støttes FN’s indsatser i Afrika, f.eks. FN’s træningsprogrammer for afrikanske fredsbevarende styrker forud for deployering i FN’s fredsbevarende missioner og sikkerheds- og forsvarssektorreformer ved en række FN-indsatser i Afrika.

Operativt bidrager Danmark desuden til FN’s fredsbevarende missioner MINUSMA og Task Force Takuba i regi af den fransk-ledede Operation Barkhane i Sahelregionen. Hertil har Danmark indsat et militært skibsbidrag i national ramme til forebyggelse og bekæmpelse af pirateri i Guineabugten.

Danmark bidrager ligeledes med flere rådgivere: Én rådgiver er placeret ved den danske ambassade i Nairobi med henblik på at varetage koordinationen af forsvarsrelaterede projekter, mens en anden rådgiver er placeret i staben ved den kenyanske flåde.

I Vestafrika støtter Danmark bl.a. etableringen og opbygningen af den regionale G5 Sahel styrke. I Guineabugten er Danmark aktiv i bekæmpelse af pirateri og anden maritim kriminalitet og har udsendt en maritim militærrådgiver til ambassaden i Nigeria og fra 2022 yderligere en maritim militærrådgiver til ambassaden i Ghana. I 2022 intensiveres kapacitetsopbygningen bl.a. af Ghanas søværn, og Forsvaret vil derfor have en mere eller mindre permanent tilstedeværelse i Ghana i løbet af året. Danske specialoperationsstyrker deltager desuden i årlige regionale kapacitetsopbygningsøvelser, herunder OBANGAME EXPRESS, der foregår i Vestafrika.

Samtænkte indsatser

Samtænkte stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling er en særlig prioritet i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Sikkerhedsmæssige aspekter og militær kapacitetsopbygning er derfor i stigende grad blevet integrerede dele af Danmarks samlede indsatser i Afrika, og Forsvarets indsatser i Afrikanske lande skal ses i sammenhæng med øvrige danske indsatser.

Freds- og stabiliseringsfonden

Den danske stabiliseringsindsats i Afrika finansieres blandt andet over Freds- og Stabiliseringsfonden. Fonden bidrager med økonomisk støtte til freds- og statsopbygning for at styrke den lokale evne til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. I 2022 er der fondsmidler for mere end 530 mio. kr.

 • flag Områder

  • Guineabugten
  • Mali
 • shield Ramme

  Freds- og stabiliseringsfonden
 • event Tidsinterval

  Fra 2008
 • info Aktuel

  Ja