C-130- transportbidrag af personer og cargo under MINUSMA. Foto: Forsvaret.

C-130- transportbidrag af personer og cargo under MINUSMA. Foto: Forsvaret.

Det danske forsvar har gennem flere år været engageret i Afrika. Engagementet er i overensstemmelse med Danmarks ønske om dels at fremme dansk og europæisk sikkerhed og dels at opbygge lokal og regional kapacitet. Forsvaret af Danmark starter ikke ved egne grænser, hvilket bekæmpelse af international terrorisme er et godt eksempel på. Derfor er Danmark engageret i Østafrika og Guineabugten, ligesom Danmark også er engageret i Sahel, Mellemøsten og Afghanistan.

Den danske strategi i Afrika går ud på at opbygge kapacitet, så landene selv kan håndtere de udfordringer, de står overfor på kontinentet. Den danske indsats fokuserer derfor på at støtte landene i at blive bedre til at klare egne sikkerhedsudfordringer ved at opbygge deres kapaciteter på forsvars- og sikkerhedsområdet. Det kaldes kapacitetsopbygning. I Afrika er Forsvarets kapacitetsopbygningsindsatser p.t. rettet mod Østafrika, Sahelregionen og Guineabugten

Forsvarets rolle i Afrika

Forsvarets indsats fokuserer primært på at støtte de pågældende lande med at opbygge de nødvendige kapaciteter til selv at bidrage til opretholdelsen af regional stabilitet. Forsvaret er engageret for at:

 • Styrke Europas og Danmarks sikkerhed.
 • Bidrage til regional og kontinental stabilitet i Afrika.
 • Støtte med opbygning af de afrikanske forsvarskapaciteter.

Nyere initiativer i Østafrika og Sahelregionen omfatter bl.a. støtte til de østafrikanske reaktionsstyrker (EASF), støtte til regionale træningscentre, støtte til den kenyanske flåde samt støtte til G5 Sahel styrken. Herudover støttes FNs indsatser i Afrika f.eks. FNs træningsprogrammer for afrikanske fredsbevarende styrker forud for deployering i FNs fredsbevarende missioner, sikkerheds- og forsvarssektorreformer ved en række FN indsatser i Afrika.

Operativt bidrager Danmark desuden til FN’s fredsbevarende missioner MINUSMA og den fransk-ledede Operation Barkhane i Sahelregionen.

Danmark bidrager ligeledes med flere rådgivere: Én rådgiver er placeret ved den danske ambassade i Nairobi med henblik på at varetage koordinationen af forsvarsrelaterede projekter, mens en anden rådgiver er placeret i staben ved den kenyanske flåde.

I Vestafrika støtter Danmark bl.a. etableringen og opbygningen af den regionale G5 Sahel styrke. I Guineabugten er Danmark aktiv i bekæmpelse af pirateri og anden maritim kriminalitet og har udsendt en maritim rådgiver til ambassaden i Nigeria. Danske specialoperationsstyrker deltager desuden i årlige kapacitetsopbygningsøvelser, herunder OBANGAME EXPRESS, der begge foregår i Vestafrika.

Samtænkte indsatser

Samtænkte stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling er en særlig prioritet i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Sikkerhedsmæssige aspekter og militær kapacitetsopbygning er derfor i stigende grad blevet integrerede dele af Danmarks samlede indsatser i Afrika, og Forsvarets indsatser i Afrikanske lande skal ses i sammenhæng med øvrige danske indsatser.

Freds- og stabiliseringsfonden

Den danske stabiliseringsindsats i Afrika finansieres blandt andet over Freds- og Stabiliseringsfonden. Fonden bidrager med økonomisk støtte til freds- og statsopbygning for at styrke den lokale evne til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering. I 2020 er der fondsmidler for mere end 500 mio. kr. 

 • Områder

  • Guineabugten
  • Mali
 • Ramme

  Freds- og stabiliseringsfonden
 • Tidsinterval

  Fra 2008
 • Aktuel

  Ja