Danske soldater ved NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland gør klar til skarpskydning.

Danske soldater ved NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland gør klar til skarpskydning.

Sikkerhedssituationen i Østersøområdet er præget af et mere aggressivt Rusland, der øger og opbygger sin militære tilstedeværelse i regionen. Dette betyder et højere spændingsniveau i vores nærområde, som påvirker vores tryghed og sikkerhed i Danmark. Dette afstedkommer bl.a. af Ruslands ulovlige annektering af Krim-halvøen, handlinger i Østukraine samt udviklingen i det generelt mere komplekse sikkerhedsbillede, som Alliancen står overfor mod øst.

Det danske forsvar bidrager derfor til NATO’s fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence (eFP), i Baltikum og Polen. Formålet er, at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATO’s befolkning og territorium. Ved at støtte vores baltiske og polske allierede gennem militær tilstedeværelse styrker vi samtidig vores egen tryghed og sikkerhed i Danmark.

Deltagende nationer

Canada, Tyskland, Storbritannien og USA er rammenationer for fire multinationale bataljoner i henholdsvis Estland, Letland, Litauen og Polen. Bataljonerne på hver ca. 1100 soldater er til stede på rotationsbasis med en defensiv karakter.

Stort set alle NATO-lande bidrager til den fremskudte tilstedeværelse, og udover Danmark bidrager Frankrig, Belgien og Island til den britiskledede bataljon i Estland. De danske soldater vil være en del af NATOs multinationale styrke på omkring 4000 soldater i Polen og de baltiske lande.

Det danske bidrag

Danmark udsendte i 2020 et bidrag med op til ca. 200 soldater i form af en enhed på kompagnistørrelse med nødvendige støttefunktioner til eFP i Estland, hvor styrken indgik i en britisk-ledet multinational bataljonskampgruppe i en periode på 12 måneder. Det danske eFP-bidrag blev udsendt for hele 2020 og var opdelt i to hold, der hver udsendtes i et halvt år. Frem mod næste udsendelse af et underafdelingsbidrag til 2022 er der udsendt et mindre antal stabsofficerer til relevante stabe.

NATO’s fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence (eFP), i Baltikum og Polen blev besluttet af stats- og regeringscheferne på NATO-topmødet i Warszawa i 2016. Grundlaget for udsendelsen af det danske bidrag er Folketingsbeslutning B 150, som blev vedtaget den 23. maj 2017 med bred opbakning i Folketinget.

Læs mere om det danske bidrag til Air Policing i Baltikum

 • Områder

  Estland
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 2016
 • Aktuel

  Ja