Et af de danske fly gøres klar før afgang.

Et af de danske fly gøres klar før afgang. Foto: Forsvaret.

Det danske styrkebidrag består af fire F-16-fly med tilhørende stabs- og støttepersonel – alle fra Fighter Wing Skrydstrup – og det er stationeret på luftbasen i Siauliai i Litauen frem til udgangen af marts 2022. Sikkerhedssituationen i Østersøområdet er præget af et mere aggressivt Rusland, der øger og opbygger sin militære tilstedeværelse i regionen. Det er derfor nu for 9. gang, at Danmark bidrager til NATO Air Policing, med det formål at sikre tryghed og sikkerhed i vores nærområder. Danmark ledte også NATO’s luftovervågning over Baltikum fra 1. september til 1. december 2021.

De primære opgaver for det danske kampflybidrag består i at gennemføre patruljeringer i luftrummet over Estland, Letland og Litauen og opretholde et afvisningsberedskab til eventuelle krænkelser af landenes luftrum.

I forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande, herunder Estland, Letland og Litauen i 2004, bidrog Danmark med sit første bidrag til Baltic Air Policing. Hermed var Danmark med til at sikre og opretholde afvisningsberedskabet i luftrummet over Estland, Letland og Litauen, som ikke selv råder over kapaciteten til at håndhæve suveræniteten over deres eget luftrum.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande og har til hensigt at styrke NATO’s kollektive afskrækkelse og forsvar samt udvise alliancesolidaritet blandt medlemmerne.

Mandat for indsatsen
Mandatet for deltagelsen i Baltic Air Policing er Folketingsbeslutning B 210 af den 12. maj 2004 samt inddragelse af Det Udenrigspolitiske Nævn senest den 29. august 2019.

 • Områder

  Østersøen
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 2004
 • Aktuel

  Ja