Den danske styrkechef for NMI, generalløjtnant Michael Lollesgaard Foto: Forsvaret.

Generalløjtnant Michael Lollesgaard, som ledede NMI fra maj 2021 til maj 2022. Foto: Forsvaret.

Danmark har siden 2018 bidraget til NATOs indsats i Irak. Det sker for at imødegå truslen fra terrorisme, herunder særligt fra Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL). Dermed bidrager indsatsen til en større grad af tryghed og sikkerhed i Irak, i regionen og dermed også i Danmark.

Hvad er NATO Mission Iraq (NMI)?

På baggrund af en anmodning fra den irakiske regering besluttede regeringsledere på NATO topmødet i Bruxelles i juli 2018 at oprette trænings- og uddannelsesmissionen NATO Mission Iraq (NMI), der supplerer og understøtter koalitionens træningsindsats i Irak, Operation Inherent Resolve (OIR).

 

Missionen fokuserer på at støtte Irak i en reformering af den irakiske sikkerhedssektor og bidrage til kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker med henblik på at forhindre udbredelsen af terrorisme og at fremme langvarig stabilitet i Irak. Konkret bidrager missionen med rådgivning om opbygning af vedvarende, transparente, inkluderende og effektive nationale sikkerhedsstrukturer til det irakiske forsvarsministerium, herunder de irakiske militære uddannelsesinstitutioner. Derudover rådgives også elementer af det irakiske nationale sikkerhedsråd.
 
Missionen består af stabsofficerer, civile og militære rådgivere samt støttepersonel fra allierede NATO-lande samt Australien, Finland og Sverige.

 

Danske bidrag til NATO Mission Iraq

Danmark støtter op om NATO’s engagement i Irak og bidrager pt. med følgende bidrag:  

 • Et eskorte- og sikringsbidrag hvis hovedopgave er at transportere og ledsage NMI’s rådgivere under besøg ved de irakiske partnere.
 • Et stabs- og rådgiverbidrag, der varetager hhv. stabs- og rådgivningsopgaver som en del af NMI’s stab og organisation.
 • Et dansk kontingent, der støtter alt dansk personel i NMI.

Det er besluttet at hjemtage sikrings- og eskortebidraget samt det danske kontingent senest i februar 2024. Herefter vil Danmark fortsat bidrage til NMI med stabsofficerer samt civile og militære rådgivere.

Tidligere danske bidrag til NMI omfatter:

 • En styrkechef med dertilhørende stabsbidrag udsendt i perioden fra november 2020 til maj 2022.
 • Et livvagtsbidrag til beskyttelse af styrkechefen udsendt i perioden november 2020 til maj 2022.
 • Et transporthelikopterbidrag bestående af to EH101 transporthelikoptere udsendt fra maj 2021 til maj 2022.
 • Personel fra det danske deployerbare kommunikationsmodul (DCM) var udsendt i perioden september 2018 til januar 2019 samt i perioden november 2022 til marts 2023.

Bidragene til NMI er udsendt i medfør af beslutningsforslag B 159, der blev vedtaget af Folketinget den 11. juni 2020.

 • Områder

  Irak
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 2018
 • Aktuel

  Ja

NATO Mission Iraq (NMI)

Her kan du downloade faktaark om det dansk bidrag til NATO Mission Iraq

 

Siden oktober 2018 har en række NATO lande samt Australien, Sverige og Finland bidraget til NATO Mission Iraq (NMI). NATO har besluttet at udvide missionen gradvist og i koordination med Irak.

Gennem en trænings- og kapacitetsopbyggende indsats fokuserer missionen på at styrke de irakiske sikkerhedsinstitutioner og militære uddannelsesinstitutioner.

Også EU og FN bidrager til træningsindsatsen i Irak gennem henholdsvis EU Advisory Mission in Iraq (EUAM Iraq) og United Nations Assistance Mission for Iraq (UMAMI).