isil træning

Irakiske soldater trænes i skarpskydning. Foto: Forsvaret.

Terrorbevægelsen ISIL (Islamisk Stat i Irak og Levanten) udgør en lokal, regional og global sikkerhedstrussel. Bevægelsens voldelige og uhyrlige angreb på befolkningen og stabiliteten i bl.a. Irak udgør en alvorlig trussel mod befolkningens sikkerhed, Iraks suverænitet og menneskerettighederne. Også Danmark har derfor imødekommet Iraks og det internationale samfunds anmodning om støtte til kampen mod ISIL gennem bl.a. militær støtte til den irakiske og internationale koalitions kamp mod bevægelsen.

Terrorbevægelsen ISIL

Siden 2014 har terrorbevægelsen ISIL udsat civilbefolkningerne i Irak og Syrien for systematiske overgreb og menneskerettighedskrænkelser. Overgrebene har sendt millioner af mennesker på flugt og har bidraget til at true stabiliteten i hele Mellemøsten.

Til trods for, at ISIL har mistet sit fysiske territorium, udgør gruppen fortsat en betydelig regional terrortrussel og truer fortsat dansk og international sikkerhed, idet ISIL bl.a. rekrutterer og inspirerer vestlige statsborgere. ISIL griber i stigende grad til terrorangreb uden for Irak og Syrien, og dermed udgør en mere direkte trussel også mod andre lande, herunder Danmark.

Det danske bidrag

Fra den 24. november 2020 og frem til maj 2022 varetager Danmark ledelsen af NATO’s mission i Irak (NMI), der supplerer og understøtter koalitionens indsats i Irak, Operation Inherent Resolve (OIR). Således er den danske militære indsats mod ISIL på nuværende tidspunkt primært forankret i rammen af NMI.

Danmarks militære bidrag til koalitionens kamp mod ISIL har i de senere år været centreret om bl.a. udsendelsen af kapacitetsopbygningsbidrag. Fra 2014 og frem til sommeren 2020 bidrog Danmark til OIR, hvor et bredt flertal i Folketinget senest den 16. januar 2018 vedtog at udsende yderligere et sikrings- og bevogtningsbidrag på op til ca. 30 soldater, hvorved bidraget kom op på i alt ca. 180 personer. Bidraget gennemførte frem til sommeren 2020 kapacitetsopbygning i form af rådgivning, træning og uddannelse af irakiske styrker på Al Asad luftbasen i det vestlige Irak. Derudover støttede Danmark koalitionen med operatører udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater, samt et stabsbidrag på op til ca. 20 personer til koalitionens hovedkvarterer. 

I forbindelse med drabet på den iranske general Qasem Soleimani i januar 2020 og et øget trusselbillede i Irak besluttede Forsvaret at flytte 2/3-dele af de danske soldater til Kuwait, da træningen af irakiske soldater var afbrudt på grund af de usikre tilstande i Irak. Træningen var planlagt at skulle genoptages den 1. marts 2020, men udbruddet af COVID-19 pandemien betød, at træningsbidraget forsat ikke kunne løse deres opgave. På baggrund af Danmarks overtagelse af ledelsen af NATO Mission Iraq (NMI), blev det politisk besluttet at hjemtage danske soldater fra Al Asad Airbase i Juni 2020 og lukke træningsbidraget med OIR Hold 11. Dermed udgør Danmarks bidrag til koalitionen et operatørbidrag, et stabsbidrag i relevante hovedkvarterer samt et nationalt støtteelement, der understøtter indsatsen i såvel OIR som i NMI.

Sideløbende med afslutningen af indsatsen på Al Asad luftbasen påbegyndte Forsvaret forberedelserne til den nuværende indsats i rammen af NMI.

Mandat for indsatsen
Det folkeretlige grundlag for det danske militære bidrag er et samtykke fra Irak og retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod ISIL i medfør af FN-pagtens artikel 51.

Den irakiske regering har gennem FN’s sikkerhedsråd den 25. juni 2014 bedt det internationale samfund om assistance til at bekæmpe ISIL. FN fordømmer ISIL og de alvorlige overgreb og krænkelser af menneskerettighederne i resolution 2178 af 24. september 2014 og resolution 2170 af 15. august 2014. I resolution 2249 vedtaget 20. november 2015 har FN’s Sikkerhedsråd desuden fastslået, at ISIL udgør en global og hidtil uset trussel mod international fred og sikkerhed, samt at ISIL har evne til og intention om at udføre yderligere terrorangreb.

Det danske bidrag til kampen mod ISIL er indsat på baggrund af FN’s resolutioner og en amerikansk anmodning til Danmark om at støtte den amerikansk ledede indsats.

Du kan læse mere om de danske bidrag i folketingsbeslutningerne B122B 123, B 8, B 108 samt B50.

Tidligere militære bidrag

 • Udsendelse af et F-16-kampflybidrag bestående af syv F16-kampfly og op til ca. 110 personer. Bidraget har været udsendt af to omgange; oktober 2014 – oktober 2015 samt juni til december 2016. I alt 18 måneder.
 • Udsendelse af et C-130J-transportfly (Hercules) med mandskab, der fra august 2014 og frem til årsskiftet 2014/15 løste transportopgaver til støtte for den britiske træning af styrker i det nordlige Irak.
 • Et C-130J-transportflybidrag (Hercules) med op til ca. 60 personer fra juni til december 2016 samt fra oktober 2018 til april 2019.
 • Et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker, som er indsat i en træning-, rådgivning- og støtterolle i Irak, udsendt fra september 2016 til oktober 2018.
 • Et kirurghold som supplement til det sundhedsfaglige element i kapacitetsopbygningsbidraget, udsendt fra oktober 2018 til april 2019.
 • En mobil radar placeret på Al Asad luftbasen og op til ca. 30 personer, til støtte for luftrumsovervågning for koalitionens luftoperationer, udsendt fra januar 2016 til december 2019.
 • I juni 2020 lukkede OIR hold 11 trænings bidraget på Al Asad Airbase.
 • Områder

  Irak
 • Ramme

  Koalition
 • Tidsinterval

  Fra 2014
 • Aktuel

  Ja