isil træning

Irakiske soldater trænes i skarpskydning. Foto: Forsvaret.

Terrorbevægelsen ISIL (Islamisk Stat i Irak og Levanten) udgør en lokal, regional og global sikkerhedstrussel. Bevægelsens voldelige og uhyrlige angreb på befolkningen og stabiliteten i bl.a. Irak udgør en alvorlig trussel mod befolkningens sikkerhed, Iraks suverænitet og menneskerettighederne. Derfor imødekom bl.a. Danmark det internationale samfund og Iraks anmodning om støtte til kampen mod ISIL gennem bl.a. militær støtte til den irakiske og internationale koalitions kamp mod terrorbevægelsen.

Terrorbevægelsen ISIL

Siden 2014 har terrorbevægelsen ISIL udsat civilbefolkningerne i Irak og Syrien for systematiske overgreb og menneskerettighedskrænkelser. Overgrebene har sendt millioner af mennesker på flugt og har bidraget til at true stabiliteten i hele Mellemøsten.

 

Til trods for at ISIL har mistet sit fysiske territorium, udgør terrorgruppen fortsat en betydelig regional terrortrussel og truer fortsat international sikkerhed, idet ISIL bl.a. rekrutterer og inspirerer vestlige statsborgere. ISIL har også gennemført terrorangreb uden for Irak og Syrien og udgør dermed en mere direkte trussel også mod andre lande, herunder Danmark.

 

Det danske bidrag

I Irak bidrager Danmark til den langsigtede bekæmpelse af ISIL gennem militære bidrag til Operation Inherent Resolve (OIR) og NATO’s mission i Irak (NMI).

For så vidt angår OIR, der er den militære operation under den globale koalition mod ISIL, bidrager Danmark med stabsofficerer til operationens hovedkvarterer samt et nationalt støtteelement, der understøtter indsatsen i såvel OIR som i NMI.

 

For så vidt angår NMI, der supplerer OIR’s indsats, bidrager Danmark med et eskorte- og sikringsbidrag, et stabs- og rådgiverbidrag samt et dansk kontingent, der støtter dansk personel udsendt i rammen af NMI.

 

Mandat for indsatsen

Det folkeretlige grundlag for det danske militære bidrag er et samtykke fra Irak og retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod ISIL i medfør af FN-pagtens artikel 51.

Den irakiske regering bad gennem FN’s sikkerhedsråd den 25. juni 2014 det internationale samfund om assistance til at bekæmpe ISIL. FN fordømmer ISIL og de alvorlige overgreb og krænkelser af menneskerettighederne i resolution 2178 af 24. september 2014 og resolution 2170 af 15. august 2014. I resolution 2249 vedtaget 20. november 2015 har FN’s Sikkerhedsråd desuden fastslået, at ISIL udgør en global og hidtil uset trussel mod international fred og sikkerhed, samt at ISIL har evne til og intention om at udføre yderligere terrorangreb.

 

Det danske bidrag til OIR er indsat på baggrund af FN’s resolutioner og en amerikansk anmodning til Danmark om at støtte den amerikansk ledede indsats.


Du kan læse mere om de danske bidrag til OIR i folketingsbeslutningerne B122, B 123, B 8, B 108 samt B50.

Tidligere danske militære bidrag til OIR

 • Et F-16-kampflybidrag bestående af syv F16-kampfly og op til ca. 110 personer. Bidraget har været udsendt af to omgange; oktober 2014 – oktober 2015 samt juni til december 2016.
 • Et C-130J-transportfly (Hercules) med mandskab, der fra august 2014 og frem til årsskiftet 2014/15 løste transportopgaver til støtte for den britiske træning af styrker i det nordlige Irak.
 • Et C-130J-transportflybidrag (Hercules) med op til ca. 60 personer fra juni til december 2016 samt fra oktober 2018 til april 2019.
 • Et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker, som er indsat i en træning-, rådgivning- og støtterolle i Irak, udsendt fra september 2016 til oktober 2018.
 • Et kirurghold som supplement til det sundhedsfaglige element i kapacitetsopbygningsbidraget, udsendt fra oktober 2018 til april 2019.
 • En mobil radar placeret på Al Asad luftbasen og op til ca. 30 personer, til støtte for luftrumsovervågning for koalitionens luftoperationer, udsendt fra januar 2016 til december 2019. Radaroperatørbidraget blev afsluttet i april 2023. Under den sidste del af deres bidragets udsendelse var personellet placeret på Shaw luftbasen i USA.
 • Et træningsbidrag til kapacitetsopbygning i form af rådgivning, træning og uddannelse af irakiske styrker placeret på Al Asad luftbasen, udsendt fra februar 2015 til juni 2020.
 • Områder

  Irak
 • Ramme

  Koalition
 • Tidsinterval

  Fra 2014
 • Aktuel

  Ja