Lastning af transportfly

Lastning af transportfly. Foto: MINUSMA-bidraget.

Forsvarets indsættelser i Sahelregionen

Indsatserne i Sahelregionen bidrager til at bekæmpe terrorisme og sikre stabilitet i Europas nærområde, som også er afgørende for Danmarks sikkerhed. Bidragene går hånd i hånd med Danmarks øvrige engagement i regionen, herunder stabiliserings- og udviklingsindsatser

Efter konflikten i Mali brød ud i 2012 har Danmark støttet de internationale militære indsatser i Mali og den bredere Sahelregion ad flere omgange. Regionen og Mali har i en lang årrække været plaget af interne konflikter mellem regeringen og nomadiske oprørsgrupper, herunder islamistiske terrorgrupper. Danmark har igennem tiden bidraget til tryghed og sikkerhed for borgerne i Mali og Sahelregionen gennem både internationale militære indsatser samt freds- og stabiliseringsfonden. De militære bidrag indgår som elementer i et bredt og samtænkt udenrigs-, sikkerheds-, udviklingspolitisk og humanitært engagement i Sahelregionen.

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

Tidligere og nuværende bidrag til MINUSMA

Danmark har bidraget til FN’s mission i Mali, MINUSMA, siden 2014 med forskellige militære bidrag og har blandt andet af tre omgange stillet et C-130J-transportfly til rådighed for missionen (2014, 2017 og 2019/2020). I 2016 var et dansk specialoperationsstyrkebidrag på ca. 30 personer en del af en nederlandsk enhed i Gao-regionen i Mali. Bidragets opgaver bestod blandt andet i patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser. I perioden fra marts 2015 til december 2016 var en dansk generalmajor styrkechef (Force Commander) for MINUSMA. I 2019-2020 bidrog Danmark med et personelbidrag på ca. 10 personer til indhentning af oplysninger for MINUSMA. Danmark har derudover ydet substantiel finansiel støtte til MINUSMA.

 

På nuværende tidspunkt bidrager Danmark med et mindre antal danske stabsofficerer til MINUSMA.


Operation Barkhane i Sahelregionen

Tidligere bidrag 

Forsvaret bidrog fra udgangen af 2019 til udgangen af 2020 med to transporthelikoptere og op til ca. 70 personer til den franskledede Operation Barkhane. Operationen er en del af den internationale indsats mod terrorisme i Sahelregionen. Sahelregionen omfatter blandt andet Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. De to helikoptere var af typen EH101 Merlin. De 70 personer omfattede besætninger og støttepersonel. Helikopterne var placeret i en fransk lejr i Gao, som lå i det østlige Mali. Opgaverne for transporthelikopterbidraget omfattede transport af tropper og materiel indsat i Operation Barkhane samt styrker, som Operation Barkhane støttede, herunder soldater fra den såkaldte G5 Sahel Fællesstyrke, som omfatter soldater fra Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad. Opgaverne inkluderede desuden rekognoscering af ruter for at skaffe information. Bidraget kunne indsættes i hele Operation Barkhanes operationsområde, men helikopterne fløj primært i Mali. Danmark bidrog også med stabsofficerer til den franske operation.

 

I maj 2021 blev regeringens beslutningsforslag om at udsende nye militære bidrag til den europæiske specialoperationsstyrke Task Force Takuba i Mali vedtaget. Bidraget blev deployeret efter invitation fra Malis regering, men måtte hjemtages igen kort herefter på grund af nye udmeldinger fra det maliske transitionsstyre. Bidraget var endeligt hjemtaget per 29. april 2022.

 

Beslutningsforslag 

Folketinget vedtog den 24. oktober 2019 beslutningsforslag B6 om at bidrage til FN’s fredsbevarende mission i Mali samt beslutningsforslag B7 om at bidrage til Operation Barkhane. Derudover blev beslutningsforslag B297 om yderligere danske bidrag til Operation Barkhane vedtaget den 25. maj 2021.  

Baggrund om MINUSMA

MINUSMA blev etableret i 2013 på baggrund af FN’s Sikkerhedsrådsresolution 2100. Missionen har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede grupper "Plateforme" og "Coordination" samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven. Styrkeloftet er pt. på 13.289 soldater og 1.920 politibetjente. Ud over Danmark har en række andre lande også støttet missionen, heriblandt Nederlandene, Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

Læs om missionen på FN’s hjemmeside

Baggrund om Operation Barkhane

Den franske Operation Barkhane har til formål at bekæmpe terrorisme i Sahelregionen. Operationen har bestået af op mod 5000 franske soldater og bidrag fra en række andre lande, herunder Storbritannien (helikopterbidrag), Tjekkiet (styrkebidrag) og Estland (bevogtningsbidrag). Operation Barkhane var tidligere massivt tilstede i Mali. Efter længere tids samarbejdsvanskeligheder og udmeldinger fra det maliske transitionsstyre besluttede Frankrig i 2022 at omlægge den militære tilstedeværelse i Sahel ved at flytte franske tropper fra Mali til andre lande i regionen. Operation Barkanes operationsområde dækker nu Burkina Faso, Mauretanien, Niger og Tchad. Danmark bidrog i 2013 med et transportfly til den franskledede Operation Serval, som gik forud for Operation Barkhane. I 2019-2020 bidrog Danmark med helikopterstøtte til Operation Barkhane.

 • Områder

  • Burkina Faso
  • Chad
  • Mali
  • Niger
 • Ramme

  FN
 • Tidsinterval

  Fra 2012
 • Aktuel

  Ja