Lastning af transportfly

Lastning af transportfly. Foto: MINUSMA-bidraget.

Forsvarets indsættelser i Sahelregionen (MINUSMA og Operation Barkhane) 

Indsatserne i Sahelregionen bidrager til at bekæmpe terrorisme og sikre stabilitet i Europas nærområde, som også er afgørende for Danmarks sikkerhed. Bidragene går hånd i hånd med Danmarks øvrige engagement i regionen, herunder stabiliserings- og udviklingsindsatser

Efter konflikten i Mali brød ud i 2012 har Danmark støttet de internationale militære indsatser i Mali og den bredere Sahelregion ad flere omgange. Regionen og Mali har i en lang årrække været plaget af interne konflikter mellem regeringen og nomadiske oprørsgrupper, herunder islamistiske terrorgrupper. Danmark bidrager gennem internationale militære indsatser samt gennem freds- og stabiliseringsfonden til tryghed og sikkerhed for borgerne i Mali og Sahelregionen. De militære bidrag indgår som elementer i et bredt og samtænkt udenrigs-, sikkerheds-, udviklingspolitisk og humanitært engagement i Sahelregionen.

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

Tidligere, nuværende bidrag til MINUSMA

Danmark har bidraget til FN’s mission i Mali, MINUSMA, siden 2014 med forskellige militære bidrag og har blandt andet af tre omgange stillet et C-130J-transportfly til rådighed for missionen (2014, 2017 og 2019/2020). I 2016 var et dansk specialoperationsstyrkebidrag på ca. 30 personer del af en nederlandsk enhed i Gao-regionen i Mali. Bidragets opgaver bestod blandt andet i patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser. I perioden fra marts 2015 til december 2016 var en dansk generalmajor styrkechef (Force Commander) for MINUSMA. I 2019-2020 bidrog Danmark med et personelbidrag på ca. 10 personer til indhentning af oplysninger for MINUSMA. Danmark har derudover ydet substantiel finansiel støtte til MINUSMA.

P.t. bidrager Danmark med et mindre antal danske stabsofficerer til MINUSMA.


Operation Barkhane i Sahelregionen

Tidligere bidrag 

Forsvaret bidrog fra udgangen af 2019 til udgangen af 2020 med to transporthelikopter og op til ca. 70 personer til den franskledede Operation Barkhane. Operationen er en del af den internationale indsats mod terrorisme i Sahelregionen. Sahelregionen omfatter blandt andet Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. De to helikoptere var af typen EH101 Merlin. De 70 personer omfattede besætninger og støttepersonel. Helikopterne var placeret i en fransk lejr i Gao, som ligger i det østlige Mali. Opgaverne for transporthelikopterbidraget omfattede transport af tropper og materiel indsat i Operation Barkhane samt styrker, som Operation Barkhane støtter, herunder soldater fra den såkaldte G5 Sahel Fællesstyrke, som omfatter soldater fra Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad. Opgaverne inkluderede desuden rekognoscering af ruter for at skaffe information. Bidraget kunne indsættes i hele Operation Barkhanes operationsområde, men helikopterne fløj primært i Mali. Danmark bidrog også med stabsofficerer til den franske operation.

 

I maj 2021 blev regeringens beslutningsforslag om at udsende nye militære bidrag til den europæiske specialoperationsstyrke i Mali, Task Force Takuba, vedtaget. Bidraget blev deployeret, men måtte hjemtages igen kort herefter pga. Malis regerings udmeldinger. Bidraget blev hjemtaget per 29. april 2022.

 

Beslutningsforslag 

Folketinget vedtog den 24. oktober 2019 beslutningsforslag B6 om at bidrage til FN’s fredsbevarende mission i Mali samt beslutningsforslag B7 om at bidrage til Operation Barkhane. Derudover blev beslutningsforslag B297 om yderligere danske bidrag til Operation Barkhane vedtaget den 25. maj 2021.  

Baggrund om MINUSMA

MINUSMA blev etableret i 2013 på baggrund af FN’s Sikkerhedsrådsresolution 2100. Missionen har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede grupper "Plateforme" og "Coordination" samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven. Styrkeloftet er pt. på 12.330 soldater og 1.758 politibetjente. Ud over Danmark støtter også andre lande missionen heriblandt Nederlandene, Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

Du kan læse om missionen på FN’s hjemmeside.

Baggrund om Operation Barkhane

Frankrig har etableret Operation Barkhane til bekæmpelse af terrorisme i Sahelregionen. Operationen består p.t. af omkring 5000 franske soldater, og der indgår desuden p.t. bidrag fra Storbritannien (helikopterbidrag) og Estland (bevogtningsbidrag). Operation Barkhanes operationsområde dækker Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad. Danmark bidrog i 2013 med et transportfly til den franskledede Operation Serval, som gik forud for Operation Barkhane. I 2019-2020 har Danmark bidraget med helikopterstøtte til Operation Barkhane.

 • flag Områder

  Mali
 • shield Ramme

  FN
 • event Tidsinterval

  Fra 2012
 • info Aktuel

  Ja