Behandling af personoplysninger

I forbindelse med gennemførelse af ledelsesevalueringen behandler Forsvarsministeriet, som dataansvarlig, følgende personoplysninger om dig:

 

  • Navn og efternavn
  • Mailadresse
  • Organisatoriske indplacering

Hvis du er leder, behandles endvidere de oplysninger om din ledelse, som fremgår af din evalueringsrapport.

 

Oplysningerne behandles i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e.

 

Besvarelser

Medarbejderes besvarelser er anonyme i afrapporteringen til Forsvarsministeriet. Du skal dog være opmærksom på, at når du skriver en kommentar i et fritekstfelt, kommer hele kommentaren uredigeret med i rapporten – også selv om du fx har nævnt en kollega eller leder med navn. Det er derfor vigtigt at overveje, om du skriver noget, der bryder din egen eller andres anonymitet.

 

Lederes besvarelser er ikke anonyme. Navne på underordnede ledere, som evaluerer overordnede ledere, vil dog ikke fremgå af den overordnede leders rapport. 

 

Forsvarsministeriets databehandler EG Safetynet har adgang til oplysningerne i ”den fællesoffentlige ledelsesevaluering” i forbindelse med den support, de yder til Forsvarsministeriets anvendelse af systemet.

 

Dine oplysninger vil blive behandlet, så længe vi har adgang til ”den fællesoffentlige ledelsesevaluering”, indtil videre indtil udgangen af august 2023.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i dette oplysningsbrev.

 

I slutningen af spørgeskemaet er der en række baggrundsspørgsmål om bl.a. uddannelsesniveau, køn og lignende. Ingen i Forsvarsministeriet har adgang til at se disse oplysninger. Oplysningerne videregives til Aarhus Universitet, som udelukkende bruger dem til forskning om offentlig ledelse. 

 

Læs mere om Aarhus Universitets opbevaring og behandling af dine personoplysninger her.

 

Ledelsesevaluering

Ledelsesevalueringen er baseret på den fællesoffentlige ledelsesevaluering, der er målrettet ledelse i det offentlige, og som er udviklet af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet.

 

En af fordelene ved den fællesoffentlige ledelsesevaluering er, at den indeholder fleksible elementer, så den kan tilpasses ledelsesdagsordenen i Forsvarsministeriets departement. I departementet har vi besluttet at følgende fem ledelsestemaer, skal indgå i evalueringen:

 

Udover de fem ledelsestemaer vil ledelsesevalueringen også indeholde en række fællesspørgsmål, som dækker over en række centrale aspekter af ledelse.

 

Du kan læse mere om fællesspørgsmålene her

Sidst opdateret 7. december, 2022 - Kl. 09.13