Husmøde i departementet.

Husmøde i departementet. Foto: Forsvarsministeriet.

Alle ansatte skal læse og efterleve de fælles normer for at sikre en god arbejdsplads for sig selv og andre.

 

Læring og udvikling

De bedste resultater skabes af mennesker, som er motiverede og målrettede, og som føler sig kompetente, værdsatte og anerkendte. Departementet har derfor iværksat udvalgte indsatser, som skal sikre høj faglighed og konstant udvikling af medarbejdere, samt sikre at vi tiltrækker nye dygtige kollegaer. Departementet betragter medarbejdernes løbende kompetenceudvikling som en forudsætning for, at vi kan løse vores kerneopgaver og for at medarbejderen oplever, at arbejdet er meningsfuldt.

 

Den rummelige arbejdsplads

Departementet ønsker en bredt sammensat medarbejdergruppe og ser stor værdi i at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere under hensyntagen til livsfase, alder og særlige behov.

 

Arbejdstid og fleksibilitet

Karakteren af de opgaver, der løses i departementet, betyder vekslende arbejdspres og stiller derfor store krav til fleksibilitet mellem medarbejdere og arbejdsplads. Samtidig stræber departementet efter, at du har mulighed for at kombinere et udfordrende og udviklende arbejdsliv med et privatliv.

 

Hjemmearbejde

Departementet har ikke indgået en fast aftale om hjemmearbejde for medarbejdere, men anerkender, at visse arbejdsopgaver kan udføres i mere fleksible rammer, og at muligheden for hjemmearbejde kan give medarbejdere mere tid og overskud til privatliv.

 

Senkarriere

Som ansat i departementet har du mulighed for at indgå i en seniorordning, som tager højde for dine individuelle behov, som kan afhænge af bl.a. livsomstændigheder, helbred, arbejdstrivsel og arbejdsopgaver. Formålet med seniorordningen er at sikre, at dygtige medarbejdere bedst muligt udlever deres potentialer, fastholdes og giver viden og kompetencer videre til yngre medarbejdere – også i den sene del af karrieren.

 

Mangfoldighed

Departementet er fælles om at skabe et miljø, hvor alle føler sig velkomne. Departementets kerneopgaver løses bedst, når vi føler os trygge, er os selv og tør ytre vores meninger, bekymringer og ideer. I departementet handler mangfoldighed om at kunne rumme forskelligheder og respektere alle, som de er. Vi anerkender, at nøglen til en sund og bæredygtig organisation er, at vi forstår og er i stand til at udnytte kønsbalance, diversitet og inklusion i vores arbejde.

 

Krænkende adfærd

Inden for Forsvarsministeriets område er der nultolerance over for krænkende adfærd, og dermed kan krænkende adfærd få ansættelsesmæssige, disciplinære- eller strafferetlige konsekvenser, såsom afskedigelse.

Karriere i departementet

Vi beskæftiger en bred vifte af medarbejdere – nogle med civil baggrund, andre med militær eller beredskabsfaglig baggrund. Den civile medarbejdergruppe består blandt andet; kontorfunktionærer, fuldmægtige, konsulenter, presse- og kommunikationsrådgivere, ministerialbetjente, elever og studentermedhjælpere.

Se vores ledige stillinger 

Sidst opdateret 28. november, 2022 - Kl. 11.52