God adfærd i det offentlige

Vi følger vejledningen "God adfærd i det offentlige", som er udgivet af Personalestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Formålet med vejledningen er at formidle en række af de grundlæggende vilkår og regler, der gælder i den offentlige sektor, til både ansættelsesmyndigheder og ansatte.

Find vejledningen God adfærd i det offentlige

Ledelsespolitik

Som del af den samlede personalepolitik har vi en ledelsespolitik, som understøtter departementets mission, vision og værdier. Derfor kaldes departementets mission, vision og værdier også departementets ledelsesgrundlag.

Familiepolitik

Vi vægter, at det skal være muligt at kombinere et udfordrende og udviklende arbejdsliv med et moderne familieliv. En medarbejders behov for barselsorlov, forældreorlov, afvikling af omsorgsdage mv. må ikke forhindre et spændende og udviklende jobforløb.

Som konsekvens af departementets personalepolitik skal cheferne tilstræbe, at opgaverne i kontoret løses inden for normal arbejdstid, og at der, i det omfang det er nødvendigt, tages hensyn til medarbejdere med særlige familiemæssige forpligtelser, uden at det belaster de øvrige medarbejdere i kontoret.

Stresspolitik

Arbejdet i departementet er generelt karakteriseret ved både travlhed og uforudsigelighed. Særligt betjeningen af ministeren (og herunder samspillet med fx regeringen, Folketinget, medierne mv.) kan gøre det vanskeligt at planlægge arbejdet i departementet detaljeret og på lang sigt.

Vi ønsker at undgå, at departementets medarbejdere oplever arbejdsrelateret stress. Stress rammer individuelt, men stress skal løses i fællesskab. Konkret betyder det, at både ledelsen og medarbejderne skal have viden og værktøjer, så de kan forebygge, spotte og bidrage til at afhjælpe arbejdsrelateret stress.

Læs Forsvarsministeriets stresspolitik

Rygepolitik

Som følge af lov om røgfri miljøer (Lov nr. 966 af 26. august 2019) er Forsvarsministeriet røgfrit område. 

Alkoholpolitik

Der kan kun nydes alkohol i departementet ved helt særlige lejligheder.

Seniorpolitik

Vores seniorpolitik er udarbejdet med henblik på at fastholde gode medarbejdere på arbejdspladsen.

En medarbejder sidst i 50’erne tilbydes en seniorsamtale. Denne seniorsamtale kan senere følges op med yderligere samtaler efter behov.

Seniorsamtalen kan blive første skridt på vej mod en senior- eller fratrædelsesaftale. En senior- og eller fratrædelsesaftale skal udformes i respekt for den enkelte, men skal samtidig tage hensyn til departementet som arbejdsplads for ansatte i alle aldersgrupper.

Sidst opdateret 24. juni, 2020 - Kl. 10.48